• Kalvetilgang relatert til reintetthet, snøforhold, vårtidspunkt og planteproduksjon 

      Tveraa, Torkild; Stien, Audun; Langeland, Knut; Stien, Jennifer; Tillman, Ann Mikaela (NINA Rapport;2037, Research report, 2022)
      Tveraa, T., Stien, A., Langeland, K., Stien, J. & Tillman, A.M. 2022. Kalvetilgang relatert til reintetthet, snøforhold, vårtidspunkt og planteproduksjon. NINA Rapport 2037. Norsk institutt for naturforskning Klimaendringene ...