• Avstandskriterier for beregning av antall jerveynglinger - en evaluering av avstand mellom yngleobservasjoner uten tilknytting til hiplass 

   Thorsen, Neri H.; Mattisson, Jenny; Andersen, Roy; Aronsson, Malin; Landa, Arild; May, Roel; Nordli, Kristoffer; Persson, Jens; van Dijk, Jiska; Wabakken, Petter (NINA Rapport;2288, Research report, 2023)
   Thorsen, N.H., Mattisson, J., Andersen, R., Aronsson, M., Landa, A., May, R., Nordli, K., Persson, J., van Dijk, J., Wabakken, P. 2023. Avstandskriterier for beregning av antall jerveynglinger - en evaluering av avstand ...
  • Bestandsovervåking av villsvin – Status og forslag til overvåkingsmetodikk 

   Odden, John; Thorsen, Neri H.; Rolandsen, Christer M.; Rivrud, Inger Maren; Kindberg, Jonas; Rosvold, Jørgen (NINA Rapport;2101, Research report, 2022)
   Odden, J., Thorsen, N.H., Rolandsen, C.M, Rivrud, I.M., Kindberg, J. & Rosvold, J. 2022. Bestandsovervåking av villsvin – Status og forslag til overvåkingsmetodikk. NINA Rapport 2101. Norsk institutt for naturforskning ...
  • Bestandsovervåking av villsvin. Status 2022 

   Odden, John; Thorsen, Neri H.; Bahlk, Sunniva; Rolandsen, Christer M.; Rivrud, Inger Maren; Rosvold, Jørgen (NINA Rapport;2293, Research report, 2023)
   Odden, J., Thorsen, N.H., Bahlk, S. Rolandsen, C.M, Rivrud, I.M. & Rosvold, J. 2023. Bestandsovervåking av villsvin – Status 2022. NINA Rapport 2293. Norsk institutt for naturforskning. NINA kartlegger utbredelsen og ...
  • Intensiv overvåking av gaupe med kamerafeller på Nordmøre 2021 

   Odden, John; Thorsen, Neri H.; Tvete, Karl Ove; Røragen, Sondre; Bahlk, Sunniva; Linnell, John D.C. (NINA Rapport;2139, Research report, 2022)
   Odden, J., Thorsen, N.H., Tvete, K.O, Røragen, S., Bahlk, S. & Linnell, J.D.C. 2022. Intensiv overvåking av gaupe med kamerafeller på Nordmøre 2021. NINA Rapport 2139. Norsk institutt for naturforskning. NINA fikk i 2021 ...
  • Intensiv overvåking av gaupe med kamerafeller på Nordmøre 2022 

   Odden, John; Thorsen, Neri H.; Tvete, Karl Ove; Bahlk, Sunniva; Linnell, John D.C. (NINA Rapport;2304, Research report, 2023)
   Odden, J., Thorsen, N.H., Tvete, K.O, Bahlk, S. & Linnell, J.D.C. 2023. Intensiv overvåking av gaupe med kamerafeller på Nordmøre 2022. NINA Rapport 2304. Norsk institutt for naturforskning. NINA fikk i 2021 i oppdrag fra ...
  • Overvåking av viltoverganger med viltkameraer ─ Et pilotstudium. 

   Thorsen, Neri H.; Odden, John (NINA Rapport;2110, Research report, 2022)
   Thorsen. N.H. & Odden, J. 2022. Overvåking av viltoverganger med viltkameraer ─ Et pilotstudium. NINA Rapport 2110. Norsk institutt for naturforskning. Over hele verden gjøres det store investeringer i faunapassasjer som ...
  • Ulveangrep på hunder i Skandinavia. En tverrfaglig utredning 

   Odden, John; Krange, Olve; Sivertsen, Therese R.; Nilsen, Erlend B.; Figari, Helene; Frank, Jens; Linnell, John D.C.; Skogen, Ketil; Thorsen, Neri H.; Støen, Ole-Gunnar (NINA Rapport;1568, Research report, 2018)
   Odden, J., Krange, O., Sivertsen, T.R., Nilsen, E.B., Figari, H., Frank, J., Linnell, J.D.C., Skogen, K., Thorsen, N.H. & Støen, O.-G. 2018. Ulveangrep på hunder i Skandinavia – En tverrfaglig utredning. NINA Rapport 1568. ...
  • Villsvin i Norge. Bestandsovervåking: Utbredelse, områdebruk og diett 

   Rivrud, Inger Maren; Odden, John; Davey, Marie; Thorsen, Neri H.; Rolandsen, Christer M.; Støen, Ole-Gunnar; Mysterud, Atle; Grøntvedt, Carl Andreas; Fossøy, Frode; Våge, Jørn; Rokseth, Malin; Rosvold, Jørgen (NINA Rapport;2451, Research report, 2024)
   Rivrud, I.M., Odden, J., Davey, M., Thorsen, N.H., Rolandsen, C.M., Støen, O., Mysterud, A., Grøntvedt, C.A., Fossøy, F., Våge, J., Reiten, M.R. & Rosvold, J. 2024. Villsvin i Norge. Bestandsovervåking: Utbredelse, områdebruk ...