• Hywind Tampen vindpark. Vurdering av konsekvenser for sjøfugl. 

   Moe, Børge; Christensen-Dalsgaard, Signe; Follestad, Arne; Hanssen, Sveinn Are; Systad, Geir Helge Rødli; Lorentsen, Svein-Håkon (NINA Rapport;1521, Research report, 2018)
   Moe, B., Christensen-Dalsgaard, S., Follestad, A., Hanssen, S.A., Systad, G.H.R. & Lorentsen S-H. 2018. Hywind Tampen vindpark. Vurdering av konsekvenser for sjøfugl. NINA Rapport 1521. Norsk institutt for naturforskning. Equinor ...
  • Kongeørn i Finnmark 2001-2006 

   Systad, Geir Helge Rødli; Nygård, Torgeir; Johnsen, Trond Vidar; Jacobsen, Karl-Otto; Halley, Duncan John; Håkenrud, Bjørnulf; Østlyngen, Arve; Johansen, Kenneth; Bustnes, Jan Ove; Strann, Karl Birger (NINA Rapport;236, Research report, 2007)
   Geir Systad, Torgeir Nygård, Trond Johnsen, Karl-Otto Jacobsen, Duncan Halley, Bjørnulf Håkenrud, Arve Østlyngen, Kenneth Johansen, Jan Ove Bustnes og Karl-Birger Strann 2007. Kongeørn i Finnmark 2001-2006 – NINA Rapport ...
  • Ny mellomriksveg mellom Norge og Finland over Pasvik – Konsekvensutredning,deltema naturmiljø 

   Jacobsen, Karl-Otto; Bjerke, Jarle W.; Systad, Geir Helge Rødli (NINA Rapport;104, Research report, 2006)
   Jacobsen, K.-O., Bjerke, J.W., og Systad, G.H. 2006. Ny mellomriksveg mellom Norge og Finland over Pasvik – Konsekvensutredning,deltema naturmiljø. - NINA Rapport 104. 47 s. + vedlegg. Statens vegvesen arbeider med en ...
  • Ny mellomriksveg mellom Norge og Finland over Pasvik. Konsekvensutredning, deltema reindrift 

   Tømmervik, Hans; Systad, Geir Helge Rødli; Bjerke, Jarle W.; Jacobsen, Karl-Otto (NINA Rapport;105, Research report, 2006)
   Tømmervik, H., Systad, G.H., Bjerke, J.W. & Jacobsen, K.-O. 2005. Ny mellomriksveg mellom Norge og Finland over Pasvik – Konsekvensutredning, deltema reindrift - NINA Rapport 105. 58 pp. Inngrepet vil trolig føre til økt ...
  • Pilotanlegg tidevannskraft Kvalsundet – Statusbeskrivelse og mulige konsekvenser for naturmiljøet 

   Systad, Geir Helge Rødli; Aas-Hansen, Øyvind; Bustnes, Jan Ove; Bjørn, Pål Arne (NINA Rapport;112, Research report, 2006)
   Systad, G.H., Aas-Hansen, Ø., Bustnes, J.O., Bjørn, P.A. 2005. Pilotanlegg tidevannskraft Kvalsundet – Statusbeskrivelse og mulige konsekvenser for naturmiljøet. - NINA Rapport 112. NINA i Tromsø og Fiskeriforskning har ...
  • SEAPOP studies in the Lofoten and Barents Sea area in 2005 

   Anker-Nilssen, Tycho; Barrett, Robert T; Bustnes, Jan Ove; Erikstad, Kjell E; Fauchald, Per; Lorentsen, Svein Håkon; Steen, Harald; Strøm, Hallvard; Systad, Geir Helge Rødli; Tveraa, Torkild (NINA Rapport;127, Research report, 2006)
   Anker-Nilssen, T., Barrett, R.T., Bustnes, J.O., Erikstad, K.E., Fauchald, P., Lorentsen, S.-H., Steen, H., Strøm, H., Systad, G.H. & Tveraa, T. 2006. SEAPOP studies in the Lofoten and Barents Sea area in 2005. - NINA ...
  • Standardisering og tilrettelegging av sjøfugldata til bruk i konsekvens- og miljørisikoberegninger 

   Systad, Geir Helge Rødli; Bjørgesæter, Anders; Brude, Odd Willy; Skeie, Geir Morten (NINA Rapport;1509, Research report, 2018)
   Systad, G.H.R., Bjørgesæter, A., Brude, O.W. & Skeie, G.M. 2018. Standardisering og tilrettelegging av sjøfugldata til bruk i konsekvens- og miljørisikoberegninger. NINA Rapport 1509. Norsk institutt for naturforskning. Sjøfugl ...
  • Særlig Verdifulle Områder (SVO) for sjøfugl i Nordsjøen og Norskehavet 

   Systad, Geir Helge Rødli; Hanssen, Sveinn Are; Anker-Nilssen, Tycho; Lorentsen, Svein Håkon (NINA Rapport;230, Research report, 2007)
   Geir Systad, Sveinn Are Hanssen, Tycho Anker-Nilssen og Svein-Håkon Lorentsen 2007. Særlig Verdifulle Områder (SVO) for sjøfugl i Nordsjøen og Norskehavet - NINA Rapport 230. 54 s. I denne rapporten beskrives de viktigste ...
  • Tverrsektoriell vurdering av konsekvenser for sjøfugl. Grunnlagsrapport til en helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak 

   Gasbjerg, Gry; Christensen-Dalsgaard, Signe; Lorentsen, Svein Håkon; Systad, Geir Helge Rødli; Anker-Nilssen, Tycho (NINA Rapport;733, Research report, 2011)
   Gasbjerg, G., Christensen-Dalsgaard, S., Lorentsen, S-H., Systad, G.H. & Anker-Nilssen, T. 2011. Tverrsektoriell vurdering av konsekvenser for sjøfugl. Grunnlagsrapport til en helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og ...
  • Tverrsektoriell vurdering av konsekvenser for sjøfugl. Grunnlagsrapport til en helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet 

   Christensen-Dalsgaard, Signe; Bustnes, Jan Ove; Follestad, Arne; Systad, Geir Helge Rødli; Eriksen, Jorunn Mittet; Lorentsen, Svein Håkon; Anker-Nilssen, Tycho (NINA Rapport;338, Research report, 2008)
   Christensen-Dalsgaard, S., Bustnes, J.O., Follestad, A., Systad G.H., Eriksen, J.M., Lorentsen, S.-H. & Anker-Nilssen, T. 2008. Tverrsektoriell vurdering av konsekvenser for sjøfugl. Grunnlagsrapport til en helhetlig ...
  • Undersøkelser av trekkaktiviteten for fugl på Guleslettene 2018-2019. Observasjoner, radarkartlegging og lyttedata med supplerende materiale 

   Systad, Geir Helge Rødli; Breistøl, Arild; Follestad, Arne; Gjershaug, Jan Ove; Guidos, Steven; Hamre, Øyvind; May, Roel; Pavòn-Jordàn, Diego; Stokke, Bård; Østerås, Tom Roger; Åström, Jens (NINA Rapport;1693, Research report, 2019)
   Systad, G.H.R., Breistøl, A., Follestad, A., Gjershaug, J.O., Guidos, S., Hamre, Ø., May, R., Stokke, B., Østerås, T.R. & Åström, J. 2019. Undersøkelser av trekkaktiviteten for fugl på Guleslettene 2018-2019 - Observasjoner, ...
  • Unmanned installations and birds. A desktop study on how to minimize area of conflict 

   Christensen-Dalsgaard, Signe; Dehnhard, Nina; Moe, Børge; Systad, Geir Helge Rødli; Follestad, Arne (NINA Rapport;1731, Research report, 2019)
   Christensen-Dalsgaard, S., Dehnhard, N., Moe, B., Systad, G.H.R & Follestad, A. 2019. Unmanned installations and birds. A desktop study on how to minimize area of conflict. NINA Report 1731. Norwegian Institute for Nature ...
  • Utbredelsen av sjøfugl i Skagerrak, Kattegat og Nordsjøen 

   Fauchald, Per; Lorentsen, Svein Håkon; Systad, Geir Helge Rødli; Tveraa, Torkild (NINA Rapport;171, Research report, 2006)
   Fauchald, P., Lorentsen, S.-H., Systad, G.H. og Tveraa, T. 2006. Utbredelsen av sjøfugl i Skagerrak, Kattegat og Nordsjøen. - NINA Rapport 171. I forbindelse med miljøutredning av leteboring på PL 317 i Farsundbassenget, ...