• Indikatorer for økologisk tilstand i våtmark, semi-naturlig mark og naturlig åpne områder under skoggrensa 

   Nybø, Signe; Kolstad, Anders; Sandvik, Hanno; Bakkestuen, Vegar; Evju, Marianne; Framstad, Erik; Grainger, Matthew; Jepsen, Jane; Nater, Chloé; Speed, James D.M.; Töpper, Joachim; Venter, Zander; Åström, Jens; Åström, Sandra C.H.; Bargmann, Tessa B.; Silvennoinen, Hanna M.; Sydenham, Markus A.K. (NINA Rapport;2336, Research report, 2023)
   Nybø, S., Kolstad, A.L., Sandvik, H., Bakkestuen, V., Evju, M., Framstad, E., Grainger, M., Jepsen, J.U., Nater, C.R., Speed, J.D.M., Töpper, J.P., Venter, Z., Åström, J., Åström, S.C.H., Bargmann, T., Silvennoinen, H.M. ...
  • Kartlegging av grøntstrukturer i Nye Stavanger kommune. 

   Stange, Erik E.; Venter, Zander Samuel; DIllinger, Benno; Sydenham, Markus A.K. (NINA Rapport;1706, Research report, 2019)
   Stange, E.E., Venter, Z.S., Dillinger, B. & Sydenham, M.A.K. 2019. Kartlegging av grønnstruktur for Nye Stavanger Kommune. NINA Rapport 1706. Norsk institutt for naturforskning. Norsk institutt for naturforskning fikk i ...
  • Kartlegging av truete solitære bier på Østlandet 

   Sydenham, Markus A.K. (NINA Rapport;1978, Research report, 2021)
   Sydenham, M. A. K. 2021. Kartlegging av truete solitære bier på Østlandet. NINA Rapport 1978. Norsk institutt for naturforskning. Den nasjonale strategi for bevaring av villbier og andre pollinerende insekter fremhever ...
  • Kartlegging og overvåking av rødknappsandbie Andrena hattorfiana i Akershus og Østfold 2019 

   Staverløkk, Arnstein; Olsen, Mikaela E.G.P.; Ødegaard, Frode; Sydenham, Markus A.K. (NINA Rapport;1750, Research report, 2020)
   Staverløkk, A., Olsen, M. E. G. P., Ødegaard, F. & Sydenham, M. A. K. 2020. Kartlegging og overvåking av rødknappsandbie Andrena hattorfiana i Akershus og Østfold 2019. NINA Rapport 1750. Norsk institutt for naturforskni ...
  • Kartlegging og overvåking av rødknappsandbie Andrena hattorfiana i Viken og Agder i 2020 

   Staverløkk, Arnstein; Olsen, Mikaela E.G.P.; Ødegaard, Frode; Sydenham, Markus A.K. (NINA Rapport;1941, Research report, 2021)
   Staverløkk, A., Olsen, M. E. G. P., Ødegaard, F. & Sydenham, M. A. K. 2021. Kartlegging og overvåking av rødknappsandbie Andrena hattorfiana i Viken og Agder i 2020. NINA Rapport 1941. Norsk institutt for naturforskning. ...
  • Nasjonal kartlegging av grønn infrastruktur. De første nasjonale kartene for solitære bier, elg, edellauvskog og andre treslag 

   Panzacchi, Manuela; van Moorter, Bram; Sydenham, Markus A.K.; Thorsen, Neri Horntvedt; Niebuhr, Bernardo Brandão; Stange, Erik; Jansson, Ulrika; Nordén, Björn; Hofgaard, Annika; Rusch, Graciela; Rolandsen, Christer M.; Solberg, Erling (NINA Rapport;2371, Research report, 2024)
   Abstract in English below Panzacchi, M., van Moorter, B., Sydenham, M.A.K., Horntvedt Thorsen, N., Niebuhr, B.B., Stange, E., Jansson, U., Nordén, B, Hofgaard, A., Rusch, G., Rolandsen, C. & Solberg E. 2024. Nasjonal ...
  • Overvåking av effekter av tiltak for prioriterte arter og utvalgte naturtyper. Bakgrunnsdokumenter 

   Evju, Marianne; Brandrud, Tor Erik; Bratli, Harald; Endrestøl, Anders; Hanssen, Oddvar; Hassel, Kristin; Lyngstad, Anders; Mjelde, Marit; Olsen, Siri Lie; Stabbetorp, Odd; Stokke, Bård G.; Svalheim, Ellen; Sverdrup-Thygeson, Anne; Thorvaldsen, Pål; Velle, Liv Guri; Øien, Dag-Inge; Pedersen, Bård; Sydenham, Markus A.K.; Framstad, Erik; Vassvik, Linn (NINA Rapport;1974, Research report, 2021)
   Evju, M., Brandrud, T.E., Bratli, H., Endrestøl, A., Hanssen, O., Hassel, K., Lyngstad, A., Mjelde, M., Olsen, S.L., Stabbetorp, O., Stokke, B.G., Svalheim, E., Sverdrup-Thygeson, A., Thorvaldsen, P., Velle, L.G., Øien, ...
  • Overvåking av effekter av tiltak for truet natur. Strategier, kostnader og prioriteringer 

   Evju, Marianne; Pedersen, Bård; Sydenham, Markus A.K.; Framstad, Erik (NINA Rapport;1975, Research report, 2021)
   Evju, M., Pedersen, B., Sydenham, M.A.K. & Framstad, E. 2021. Overvåking av effekter av tiltak for truet natur. Strategier, kostnader og prioriteringer. NINA Rapport 1975. Norsk institutt for naturforskning. Norge har en ...
  • When context matters: Spatial prediction models of environmental conditions can identify target areas for wild bee habitat management interventions 

   Sydenham, Markus A.K.; Moe, Stein Ragnar; Eldegard, Katrine (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Prioritizing where to implement management interventions is critical because managers have limited Budgets and the effect of habitat enhancement depends on site-specific environmental conditions. Field experiments can ...