• Fiskebiologiske undersøkelser i Målselvvassdraget 2006-2007 

   Svenning, Martin; Kanstad-Hanssen, Øyvind (NINA Rapport;418, Research report, 2008)
   Svenning, M-A. & Kanstad-Hanssen, Ø. 2008. Fiskebiologiske undersøkelser i Målselvvassdraget 2006-2007 - NINA Rapport 418 25 s. Målselva er den største lakselva i Troms. Lakseførende strekning, inklusive alle sideelvene/-bekkene, ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i reguleringsmagasin på Skjomfjellet i 2018 

   Frainer, André; Gjelland, Karl Øystein; Svenning, Martin (NINA Rapport;1690, Research report, 2019)
   Frainer, A., Gjelland, K.Ø. & Svenning, M-A. 2019. Fiskebiologiske undersøkelser i reguleringsmagasin på Skjomfjellet i 2018. NINA Rapport 1690. Norsk institutt for naturforskning. I Skjomenvassdraget i Narvik kommune ...
  • Fiskefaglige undersøkelser i Divielva og Målselva i 2019 og 2020 

   Svenning, Martin; Langeland, Knut; Kanstad-Hanssen, Øyvind (NINA Rapport;2002, Report, 2021)
   Svenning, M-A. & Kanstad-Hanssen, Ø. 2021. Fiskefaglige undersøkelser i Divielva og Målselva i 2019 og 2020. NINA rapport 2002. Norsk institutt for naturforskning. Miljødirektoratet har pålagt Troms Kraft Produksjon AS ...
  • Høst- og vinterlaksen i Finnmark; hvor kommer den fra? 

   Svenning, Martin; Wennevik, Vidar; Vähä, Juha-Pekka; Prusov, Sergei; Niemelä, Eero (NINA rapport;789, Research report, 2012)
   Svenning, M.A, Wennevik, V., Vähä, J-P., Prusov, S. & Niemelä, E. 2012. Høst- og vinterlaksen i Finnmark; hvor kommer den fra? - NINA Rapport 789. 24 s. Under laksefisket i Varangerfjorden på senhøsten i 2007 og 2009, ...
  • Metodikk for prøvefiske etter røye på Svalbard 

   Svenning, Martin (NINA rapport;645, Research report, 2010)
   Svenning, M-A. 2010. Metodikk for prøvefiske etter røye på Svalbard - NINA Rapport 645. 30 s. Røye er den eneste ferskvannsfisk som lever og reproduserer i vassdrag på Svalbard. Her finnes den i to hovedformer; som ...
  • Mortality of Atlantic salmon after catch and release angling: assessment of a recreational Atlantic salmon fishery in a changing climate 

   Van Leeuwen, Travis E.; Dempson, J. Brian; Burke, Chantelle M.; Kelly, Nicholas I.; Robertson, Martha J.; Lennox, Robert J.; Havn, Torgeir Børresen; Svenning, Martin; Hinks, Ross; Guzzo, Matthew M.; Thorstad, Eva Bonsak; Purchase, Craig F.; Bates, Amanda E. (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Human activities have the potential to accelerate population-level decline by contributing to climate warming and decreasing the capacity of species to survive warming temperatures. Here we build a predictive model to test ...
  • Mysis segerstralei, an unexpected but important prey for resident Arctic charr (Salvelinus alpinus) in a Svalbard lake 

   Svenning, Martin; Skogstad, Ole Christian; Skogstad, Øyvind; Borgstrøm, Reidar (Peer reviewed; Journal article, 2024)
   Mysis segerstralei is distributed over a wide geographic area and in habitats with a variety of salinity conditions, including marine and brackish waters around Svalbard. The species has seldom been found in freshwater ...
  • Oppvandring og innslag av rømt oppdrettslaks i norske lakseelver; basert på videoovervåking, fangstfeller og drivtelling 

   Svenning, Martin; Kanstad-Hanssen, Øyvind; Lamberg, Anders; Strand, Rita; Dempson, Brian; Fauchald, Per (NINA rapport;1104, Research report, 2015-01)
   Innslag av oppdrettslaks Med basis i en flerårig videoovervåking i 20 vassdrag fra Arendal i Aust-Agder til Senja i Troms (totalt 58 847 laks), samt ved bruk av fangstfeller i 13 små vassdrag i Nordland i to år (1 565 ...
  • Oppvandring, bestandsstørrelse og fangstrater av laks i Målselvvassdraget 

   Svenning, Martin; Johansen, Narve S.; Thorstad, Eva Bonsak (NINA rapport;648, Research report, 2011)
   Svenning, M-A., Johansen, N.S. & Thorstad, E.B. 2011. Oppvandring, bestandsstørrelse og fangstrater av laks i Målselvvassdraget - NINA Rapport 648. 45 s. Sommeren 2009, fra 7. juni-14. august, ble det fisket med kilenøter ...
  • The quest for successful Atlantic salmon restoration: perspectives, priorities, and maxims 

   Lennox, Robert; Alexandre, Carlos M; Almeida, Pedro R; Bailey, Kevin M.; Barlaup, Bjørn Torgeir; Bøe, Kristin; breukelaar, Andre; Erkinaro, Jaakko; Forseth, Torbjørn; Gabrielsen, Sven-Erik; Halfyard, Edmund; Hanssen, Erlend Mjelde; Karlsson, Sten; Koch, Stephanie; Koed, Anders; Langåker, Roy, M; Lo, Håvard; Lucas, Martyn C.; Mahlum, Shad Kenneth; Perrier, Charles; Pulg, Ulrich; Sheehan, Timothy F.; Skoglund, Helge; Svenning, Martin; Thorstad, Eva Bonsak; Velle, Gaute; Whoriskey, Frederick G.; Vollset, Knut (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Atlantic salmon is often a focal species of restoration efforts throughout the north Atlantic and it is therefore an excellent case study for how best to design programmes to address and mitigate threats and correct ...
  • Røsvatn; 1997-2013. Hva skjedde etter utsettingen av 12000 store ørret i perioden 2006 til 2009? 

   Svenning, Martin; Kanstad-Hanssen, Øyvind; Godiksen, Jane Amtoft (NINA Rapport;687, Research report, 2013-04)
  • Sårbarhetsvurdering i polare strøk. Gjennomgang av begrep og metoder 

   Hagen, Dagmar; Systad, Geir Helge; Eide, Nina Elisabeth; Vistad, Odd Inge; Stien, Audun; Erikstad, Lars; Moe, Børge; Svenning, Martin; Veiberg, Vebjørn (NINA Rapport;1045, Research report, 2014)
   Hagen, D., Systad, G.H., Eide, N.E., Vistad, O.I., Stien, A., Erikstad, L., Moe, B., Svenning, M., & Veiberg, V. 2014. Sårbarhetsvurdering i polare strøk. Gjennomgang av begrep og metoder. – NINA Rapport 1045. 53 ...
  • Sjørøya i Nord-Norge - en fallende dronning? 

   Svenning, Martin; Falkegård, Morten; Hanssen, Øyvind Kanstad (NINA rapport;780, Research report, 2012)
   Svenning, M-A., Falkegård, M. & Hanssen, Ø.K. 2012. Sjørøya i Nord-Norge - en fallende dronning? - NINA Rapport 780. 61 s Sjørøye har kun utbredelse fra Bindal og nordover, og det finnes om lag 100 vassdrag i landsdelen ...
  • Sjørøye – økologisk og/eller genetisk segregering? 

   Svenning, Martin; Præbel, Kim; Kanstad Hanssen, Øyvind; Falkegård, Morten (NINA Rapport;957, Research report, 2013-04)
   Nedgang i fangstene av sjørøye har ført til behov for regulering av fisket, og i revideringen av elveforskriftene for fisket etter anadrom fisk de siste årene har det vært iverksatt innstramminger i fisket etter etter ...
  • Temporal changes in the relative abundance of anadromous Arctic charr, brown trout, and Atlantic salmon in northern Europe: Do they reflect changing climates? 

   Svenning, Martin; Falkegård, Morten; Dempson, J. Brian; Power, Michael; Bårdsen, Bård-Jørgen; Guðbergsson, Gudni; Fauchald, Per (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   1. Warming temperatures resulting from climate change may alter the distribution and abundance of many freshwater fish species, especially those in northern latitudes. Owing to interspecific differences in temperature ...
  • Utsetting av potensielt fiskeetende ørret i Tustervatn (Røsvatnmagasinet) 

   Svenning, Martin (NINA Rapport;38a, Research report, 2005)
   Svenning, M.-A. 2005. Utsetting av potensielt fiskeetende ørret i Tustervatn (Røsvatnmagasinet). - NINA Rapport 38a. 31 s.