• Taksering av bever i Stjørdal kommune 2015 

      Halley, Duncan J.; Svartaas, Sten L. (NINA Kortrapport;10, Research report, 2016-02-11)
      Halley, D.J., Svartaas, S. 2016 Taksering av bever i Stjørdal kommune 2015 - NINA Kortrapport 10. 49 s. Sportegn etter bever ble registrert i deler av Stjørdal kommune i høsten 2015, nærmere bestemt i Stjørdalselvas ...