• Kriterier for naturverdi i skog 

      Framstad, Erik; Halvorsen, Rune; Storaunet, Ken Olaf; Sverdrup-Thygeson, Anne (NINA Rapport;1447, Research report, 2018)
      Framstad, E., Halvorsen, R., Storaunet, K.O. & Sverdrup-Thygeson, A. 2018. Kriterier for naturverdi i skog. NINA Rapport 1447. Norsk institutt for naturforskning. I denne rapporten redegjør vi for et forslag til kriteriebasert ...