• Havørna «Ørnar» vendte hjem til jul 

   Stien, Jennifer (Journal article, 2019)
  • Kalvetilgang relatert til reintetthet, snøforhold, vårtidspunkt og planteproduksjon 

   Tveraa, Torkild; Stien, Audun; Langeland, Knut; Stien, Jennifer; Tillman, Ann Mikaela (NINA Rapport;2037, Research report, 2022)
   Tveraa, T., Stien, A., Langeland, K., Stien, J. & Tillman, A.M. 2022. Kalvetilgang relatert til reintetthet, snøforhold, vårtidspunkt og planteproduksjon. NINA Rapport 2037. Norsk institutt for naturforskning Klimaendringene ...
  • Kongeørn som skadevolder på lam på Fosen 

   Stien, Jennifer; Mattisson, Jenny; Hansen, Inger; Kleven, Oddmund; Randby, Åshild Taksdal; Loe, Leif Egil; Ropstad, Erik; Mysterud, Atle; Stien, Audun (NINA Rapport;2308, Research report, 2023)
   Stien J., Mattisson, J., Hansen, I., Kleven, O., Randsby, Å.T., Loe, L.E., Ropstad, E., Mysterud, A.& Stien, A. 2023. Kongeørn som skadevolder på lam på Fosen. NINA Rapport 2308. Norskinstitutt for naturforskning. I ...
  • Panel-based Assessment of Ecosystem Condition – a methodological pilot for four terrestrial ecosystems in Trøndelag 

   Jepsen, Jane U.; Speed, James D.M.; Austrheim, Gunnar; Rusch, Graciela; Petersen, Tanja K.; Asplund, Johan; Bjerke, Jarle W.; Bjune, Anne E.; Eide, Nina E.; Herfindal, Ivar; Ims, Rolf A.; Israelsen, Markus F.; Kapfer, Jutta; Kolstad, Anders L.; Nordén, Jenni; Sandercock, Brett K.; Stien, Jennifer; Tveito, Ole E.; Yoccoz, Nigel G. (NINA Report;2094, Research report, 2022)
   Jepsen, J.U., Speed, J.D.M., Austrheim, G., Rusch, G., Petersen, T.K., Asplund, J., Bjerke, J.W., Bjune, A.E., Eide, N.E., Herfindal, I., Ims, R.A., Israelsen, M.F., Kapfer, J., Kolstad, A.L., Nordén, J., Sandercock, B., ...
  • Predasjonsstudier av kongeørn i Trøndelag 

   Mattisson, Jenny; Stien, Jennifer; Kleven, Oddmund; Stien, Audun (NINA Rapport;2203, Research report, 2022)
   Mattisson, J., Stien, J., Kleven, O. & Stien, A. 2022. Predasjonsstudier av kongeørn i Trøndelag. NINA rapport 2203. Norsk institutt for naturforskning Det har i de siste årene blitt stadig mer fokus på kongeørn som ...