• DNA-basert overvåking av den norske jervebestanden 2016 

   Flagstad, Øystein; Kleven, Oddmund; Balstad, Torveig; Spets, Merete Hagen; Eriksen, Line Birkeland; Brøseth, Henrik (NINA Rapport;1306, Research report, 2016)
   Flagstad, Ø., Kleven, O., Balstad, T., Spets, M. H., Eriksen, L. B. og Brøseth, H. 2016. DNA-basert overvåking av den norske jervebestanden 2016. - NINA Rapport 1306, 18 s. Genetiske analyser er nå implementert som et ...
  • Stamlakskontroll 2015 

   Karlsson, Sten; Florø-Larsen, Bjørn; Balstad, Torveig; Eriksen, Line Birkeland; Spets, Merete Hagen (NINA Rapport;1266, Research report, 2016-05-19)
   Karlsson, S., Florø-Larsen, B., Balstad, T., Eriksen, L. B. & Spets, M. H. 2016. Stamlakskontroll 2015. - NINA Rapport 1266. 14 s. I henhold til Miljødirektoratets retningslinjer for utsetting av anadrom fisk utarbeidet ...
  • The genetic background of Stofnfiskur breeding lines of farmed Atlantic salmon 

   Karlsson, Sten; Spets, Merete Hagen; Eriksen, Line Birkeland; Ólafsdóttir, Guðbjörg (NINA Rapport;1401, Research report, 2017)
   Karlsson, S., Spets, M.H., Eriksen, L.B & Ólafsdóttir, G. 2017. The genetic background of Stofnfiskur breeding lines of farmed Atlantic salmon - NINA Report 1401. 17 pp. Stofnfiskur is a breeding company of Atlantic salmon ...