• Biologisk kartlegging i rasmark ved Nestunnelen i Hole, Buskerud 

      Ødegaard, Frode; Solevåg, Per Kristian (NINA rapport;769, Research report, 2011)
      Ødegaard, F. & Solevåg, P.K. 2011. Biologisk kartlegging i rasmark ved Nestunnelen i Hole, Buskerud – NINA Rapport 769, 30 s. Det er utført kartlegging av biologisk mangfold i delvis tresatt rasmark utenfor Nestunnelen ...