• Bestandsreduksjon av elg og hjort i Nordfjella-regionen: Erfaringer fra jaktåret 2019-2020. 

   Solberg, Erling; Rolandsen, Christer M. (NINA Rapport;1813, Research report, 2020)
   Solberg, E. J. & Rolandsen, C. M. 2020. Bestandsreduksjon av elg og hjort i Nordfjella-regionen: Erfaringer fra jaktåret 2019-2020. NINA Rapport 1813. Norsk institutt for naturforskning. Våren 2016 ble det oppdaget ...
  • Kartlegging og overvåking av skrantesjuke (chronic wasting disease - CWD) 2021 

   Rolandsen, Christer M.; Våge, Jørn; Hopp, Petter; Benestad, Sylvie L.; Viljugrein, Hildegunn; Solberg, Erling; Nilsen, Erlend B.; Andersen, Roy; Strand, Olav; Vikøren, Turid; Madslien, Knut; Tarpai, Attila; Veiberg, Vebjørn; Heim, Morten; Holmstrøm, Frode; Mysterud, Atle (NINA Rapport;2158, Research report, 2022)
   Rolandsen, C.M., Våge, J., Hopp, P., Benestad, S.L., Viljugrein, H., Solberg, E.J., Nilsen, E.B, Andersen, R., Strand, O., Vikøren, T., Madslien, K., Tarpai, A., Fremstad, J., Veiberg, V., Heim, M., Holmstrøm, F., Mysterud, ...
  • Rovvilt og Samfunn (RoSa). Gaupe og rådyr i Sørøst-Norge. Oversikt over gjennomførte aktiviteter 1995-2004 

   Andersen, Reidar; Odden, John; Linnell, John Durrus; Herfindal, Ivar; Panzacchi, Manuela; Høgseth, Øystein; Gangås, Lars; Brøseth, Henrik; Solberg, Erling; Hjeljord, Olav (NINA Rapport;29, Research report, 2005)
   Andersen, R., Odden, J., Linnell, J.D.C., Odden, M., Herfindal, I., Panzacchi, M., Høgseth, Ø., Gangås, L., Brøseth, H., Solberg, E.J. og Hjeljord, O. 2005. Rovvilt og samfunn (Rosa). Gaupe og rådyr i Sørøst-Norge: oversikt ...
  • Sett elg- og sett hjort-rapportering. Bør vi endre registreringsinstruksen? 

   Solberg, Erling; Veiberg, Vebjørn; Rolandsen, Christer M.; Nilsen, Erlend B. (NINA Rapport;1327, Research report, 2017)
   Solberg, E. J., Veiberg, V., Rolandsen, C. M. og Nilsen, E. B. 2017. Sett elg- og sett hjort-rapportering. Bør vi endre registreringsinstruksen? - NINA Rapport 1327. 32 s. Bestandsindekser fra sett elg- og sett ...
  • Økosystemtjenester i naturregnskap etter FN-standard i Norge: Vurdering av tilgjengelige modeller og datagrunnlag 

   Rusch, Graciela M.; Engen, Sigrid; Friedrich, Laura; Hindar, Kjetil; Krøgli, Svein Olav; Immerzeel, Bart; Solberg, Erling; Köhler, Berit; Dramstad, Wenche; Venter, Zander; Spielhofer, Reto; Stange, Erik; Barton, David N. (NINA Rapport;2343, Research report, 2024)
   Rusch, G.M., Engen, S., Friedrich, L., Hindar, K., Krøgli, S.O., Immerzeel, B., Solberg, E., Köhler, B., Dramstad, W., Venter, Z., Spielhofer, R., Stange, E. & Barton, D.N. 2024. Økosystemtjenester i naturregnskap etter ...