• Marin fauna i Gaulosen – Trondheimsfjorden. Et foreslått marint verneområde 

      Järnegren, Johanna; Forsgren, Elisabet; Sneli, Jon-Arne (NINA Rapport;1097, Research report, 2014)
      På oppdrag av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er foreliggende undersøkelse gjennomført av NINA og NTNU for å gi mer informasjon om den marine faunaen i Gaulosen i forbindelse med beslutning om nye marine verneområder i Norge. ...