• Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport for 2023 

      Larsen, Bjørn Mejdell; Magerøy, Jon H.; Skogmo, Kristian; Johansen, Kristina Norum (NINA Rapport;2412, Research report, 2024)
      Larsen, B.M., Magerøy, J.H., Skogmo, K. & Johansen, K.N. 2024. Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport for 2023. NINA Rapport 2412. Norsk institutt for naturforskning. I «Handlingsplan for elvemusling Margaritifera ...