• Brukerundersøkelse i Fulufjellet nasjonalpark sommeren 2016 

   Wold, Line C.; Selvaag, Sofie K. (NINA Rapport;1333, Research report, 2017)
   Wold L.C. og Selvaag S.K. (2017). Brukerundersøkelse i Fulufjellet nasjonalpark sommeren 2016 – NINA Rapport 1333. 69 s. Fulufjellet nasjonalpark grenser inn mot svenske Fulufjällets nationalpark og til sammen utgjør ...
  • Brukerundersøkelse i Raet nasjonalpark sommeren 2018 

   Selvaag, Sofie K.; Wold, Line C. (NINA Rapport;1606, Research report, 2019)
   Selvaag S.K. & Wold L.C. 2019. Brukerundersøkelse i Raet nasjonalpark sommeren 2018. NINA Rapport 1606. Norsk institutt for naturforskning. Sommeren 2018 gjennomførte verneområdeforvaltningen i Raet, i samarbeid med NINA, ...
  • Brukerundersøkelse i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsvernområde sommeren 2016 

   Selvaag, Sofie K.; Wold, Line C.; Vistad, Odd Inge (NINA Rapport;1377, Research report, 2017)
   Selvaag, S.K., Wold, L.C. &. Vistad, O.I. 2017. Brukerundersøkelse i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsvernområde sommeren 2016. - NINA Rapport 1377. 84 s. Sommeren 2016 ble det gjennomført en ...
  • Brukerundersøkelse i Stabbursdalen nasjonalpark. Sommeren 2018 

   Selvaag, Sofie K.; Vistad, Odd Inge (NINA Rapport;1650, Research report, 2019)
   Selvaag, S.K. & Vistad, O.I. 2019. Brukerundersøkelse i Stabbursdalen nasjonalpark. Sommeren 2018. NINA rapport 1650. Norsk institutt for naturforskning. Sommeren 2018 gjennomførte nasjonalparkforvaltningen en brukerundersøkelse ...
  • Brukerundersøkelse i Sølen landskapsvernområde sommeren 2016 

   Wold, Line C.; Selvaag, Sofie K. (NINA Rapport;1322, Research report, 2017)
   Wold, L.C. og Selvaag, S.K. (2017). Brukerundersøkelse i Sølen landskapsvernområde sommeren 2016 - NINA Rapport 1322. 85 s. Sommeren 2016 ble det gjennomført en brukerundersøkelse i Sølen landskapsvernområde. Gjennom ...
  • Brukerundersøkelse i Trollheimen og Innerdalen landskapsvernområder sommeren 2016 

   Wold, Line C.; Selvaag, Sofie K.; Vistad, Odd Inge (NINA Rapport;1360, Research report, 2017)
   Wold L.C, Selvaag S.K. & Vistad O.I. (2017). Brukerundersøkelse i Trollheimen og Innerdalen landskapsvernområder - NINA Rapport 1360 91 s. Som ett ledd i arbeidet med en utvikling av besøksstrategi ble det sommeren 2016 ...
  • Brukerundersøkelse i Ytre Hvaler nasjonalpark. Sommeren 2018 

   Selvaag, Sofie K.; Wold, Line C. (NINA Rapport;1607, Research report, 2019)
   Selvaag S.K. & Wold L.C. 2019. Brukerundersøkelse i Ytre Hvaler nasjonalpark. Sommeren 2018. NINA Rapport 1607. Norsk institutt for naturforskning. Sommeren 2018 gjennomførte verneområdeforvaltningen i Ytre Hvaler, i ...
  • Brukerundersøkelse ved Kjerag sommer/høst 2017. Innspill til besøksstrategi for Setesdal Vesthei, Ryfylke- og Frafjordheiane (SVR) 

   Selvaag, Sofie K. (NINA Rapport;1411, Research report, 2017)
   Selvaag, S. 2017. Brukerundersøkelse ved Kjerag sommer/høst 2017. Innspill til besøksstrategi for Setesdal Vesthei, Ryfylke- og Frafjordheiane (SVR). – NINA Rapport 1411. 44 s. Som ett ledd i arbeidet med en utvikling av ...
  • Brukerundersøkelser i Flekkefjord og Oksøy-Ryvingen landskapsvernområder 

   Selvaag, Sofie K.; Wold, Line C. (NINA Rapport;1651, Research report, 2019)
   Selvaag S.K. & Wold L.C. 2019. Brukerundersøkelser i Flekkefjord og Oksøy-Ryvingen landskapsvernområder. Sommeren 2018. NINA Rapport 1651. Norsk institutt for naturforskning. Sommeren 2018 gjennomførte forvaltningen i ...
  • Ferdsel ut fra nasjonal turistveg Rv7 over Hardangervidda. En dokumentasjonsrapport 

   Selvaag, Sofie K.; Gundersen, Vegard; Strand, Olav; Lægreid, Helena (NINA Rapport;1703, Research report, 2019)
   Selvaag, S., Gundersen, V., Strand, O. & Lægreid, H. 2019. Ferdsel ut fra nasjonal turistveg Rv7 over Hardangervidda. En dokumentasjonsrapport. NINA Rapport 1703. Norsk institutt for naturforskning. Kunnskap om ferdsel ...
  • Kongevegen over Doverfjell. Bruksstatus 2019 

   Wold, Nina C.; Selvaag, Sofie K. (NINA Rapport;1772, Research report, 2020)
   Wold, L.C. & Selvaag, S.K. 2020. Kongevegen over Dovrefjell. Bruksstatus 2019. NINA Rapport 1772. Norsk institutt for naturforskning. Sommeren 2019 ble det gjennomført en brukerundersøkelse i tre utvalgte fokusområder ...
  • Slitasje og egnethet for stier brukt til sykling. En feltstudie og en GIS-modell 

   Evju, Marianne; Hedger, Richard; Nowell, Megan; Vistad, Odd Inge; Hagen, Dagmar; Jokerud, Mari; Olsen, Siri Lie; Selvaag, Sofie K.; Wold, Line C. (NINA Rapport;1880, Research report, 2020)
   Evju, M., Hedger, R., Nowell, M., Vistad, O.I., Hagen, D., Jokerud, M., Olsen, S.L., Selvaag, S.K. & Wold, L.C. 2020. Slitasje og egnethet for stier brukt til sykling. En feltstudie og en GIS-modell. NINA Rapport 1880. ...