• Bestandskollaps av gjendeflue 

   Eikland, Knut Andreas; Næstad, Frode; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Sandaas, Kjell; Rolseth, Kjetil; Johnsen, Stein Ivar (NINA Rapport;2316, Research report, 2023)
   Eikland, K.A., Næstad, F., Brabrand, Å., Bremnes, T., Sandaas, K., Rolseth, K.& Johnsen, S.I. 2023. Bestandskollaps av gjendeflue. NINA Rapport 2316. Norsk institutt for naturforskning Gjendeflue har vært en karakterart ...
  • Midlertidig manøvreringsreglement ved Hunderfossen kraftverk. Vurdering av effekter på bestanden av Hunderørret i prøveperioden 2017-2022 

   Museth, Jon; Kraabøl, Morten; Rolseth, Kjetil (NINA Rapport;2166, Research report, 2023)
   Museth, J., Kraabøl, M. & Rolseth, K. 2023. Midlertidig manøvreringsreglement ved Hunderfossen kraftverk. Vurdering av effekter på bestanden av Hunderørret i prøveperioden 2017-2022. NINA Rapport 2166. Norsk institutt for ...