• Killer whale movements on the Norwegian shelf are associated with herring density 

   Vogel, Emma; Biuw, Martin; Blanchet, Marie-Anne; Jonsen, Ian D.; Mul, Evert; Johnsen, Espen; Hjøllo, Solfrid Sætre; Olsen, Morten Tange; Dietz, Rune; Rikardsen, Audun (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Killer whales Orcinus orca have a cosmopolitan distribution with a broad diet rang ing from fish to marine mammals. In Norway, killer whales are regularly observed feeding on overwintering Norwegian spring-spawning (NSS) ...
  • Konflikter mellom ærfugl og blåskjelldyrking 

   Erikstad, Kjell E; Bustnes, Jan Ove; Rikardsen, Audun; Jacobsen, Karl-Otto; Strann, Karl Birger; Johnsen, Trond Vidar; Reiertsen, Tone (NINA Rapport;110, Research report, 2006)
   Erikstad, K.E., Bustnes, J.O., Rikardsen, A., Jacobsen, K.-O. , K.-B. Strann, Johnsen, T.V. og T.K. Reiertsen. 2006. Konflikter mellom ærfugl og blåskjelldyrking - NINA Rapport 110. 24 pp.+ vedlegg. Oppdrett av blåskjell ...
  • Ocean predation and mortality of adult Atlantic salmon 

   Strøm, John Fredrik; Rikardsen, Audun; Campana, Steven E.; Righton, David; Carr, Jonathan; Aarestrup, Kim; Stokesbury, Michael J.W.; Gargan, Patrick; Caballero Javierre, Pablo; Thorstad, Eva B. (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  • Røye som langtidsvert og smittereservoar for Gyrodactylus salaris i Skibotnelva i Troms 

   Kristoffersen, Roar; Rikardsen, Audun; Winger, Anja; Adolfsen, Pål; Knudsen, Rune (NINA Rapport;36, Research report, 2005)
   Kristoffersen, R., Rikardsen, A. H., Winger, A. C., Adolfsen, P. & Knudsen, R. 2005. Røye som langtidsvert og smittereservoar for Gyrodactylus salaris i Skibotne/va i Troms. NINA Rapport 36. 27 s. Skibotnelva i Troms var ...
  • Økologiske konsekvenser av restaurering av elveforbygninger og avsnørte meandre ved Bones, Salangselva. Sluttrapport 2003-2009 

   Strann, Karl Birger; Rikardsen, Audun; Bjerke, Jarle W.; Dahl-Hansen, Geir (NINA rapport;575, Research report, 2010)
   Strann, K.-B., Rikardsen, A., Bjerke, J.W. & Dahl-Hansen, G. 2010. Økologiske konsekvenser av restaurering av elveforbygninger og avsnørte meandre ved Bones, Salangselva. Sluttrapport 2003-2009. - NINA Rapport 575. 40 s. I ...