• FoU-prosjekt knyttet til villrein, ferdsel og inngrep i Snøhettaområdet. Dialogseminar på Norsk Villreinsenter Nord 22. – 24. april 2009 

   Thomassen, Jørn; Strand, Olav; Gundersen, Vegard; Fangel, Kirstin; Næss, Camilla; Eide, Nina Elisabeth; Rønningen, Katrina; Flemsæter, Frode; Ydse, Heidi; Sørensen, Raymond; Skorem, Jo (NINA Rapport;481, Research report, 2009)
   Thomassen, J., Strand, O., Gundersen, V., Fangel, K., Næss, C., Eide, N.E., Rønningen, K., Flemsæter, F., Ydse, H., Sørensen, R. & Skorem, J. 2009. FoU-prosjekt knyttet til villrein, ferdsel og inngrep i Snøhettaområdet. ...
  • Horisont Snøhetta 

   Strand, Olav; Flemsæter, Frode; Gundersen, Vegard; Rønningen, Katrina (NINA Temahefte;51, Book, 2013-02)
   Strand, O., Flemsæter, F., Gundersen, V. & Rønningen, K. 2013. Horisont Snøhetta. - NINA Temahefte 51. 99 s. En tverrfaglig sammensatt forskergruppe har i en fireårsperiode studert villrein, ferdsel og samfunnsforhold i ...
  • Lokalt og globalt arealpress i utmarkskommuner 

   Rønningen, Katrina (Journal article, 2024)
   Fosen-Orkland-regionen i Trøndelag representerer et tverrsnitt av utviklingstrekk og pressfaktorer i norsk utmark. Fornybar energi og industriell transformasjon under «det grønne skiftet» og ulike former for næringsutvikling ...
  • Restaurering av edelløvskog – holdninger, muligheter og virkemidler 

   Kvakkestad, Valborg; Helgesen, Hilde; Flø, Bjørn Egil; Nordén, Björn; Rønningen, Katrina; Rørstad, Per Kristian (Journal article, 2021)
   I Norge regnes flere varianter av edelløvskog som truet. På Østlandet finnes det gjengrodde jordbruks- og skoglandskap hvor skjøtselstiltak kan bidra til å gjenskape edelløvskogen. Formålet med denne artikkelen er å ...
  • Restaurering av edelløvskog: fortidens skog er fremtidens skog 

   Olsen, Siri Lie; Rusch, Graciela M.; Kvakkestad, Valborg; Rønningen, Katrina; Rørstad, Per Kristian; Venter, Zander; Nordén, Björn (NINA Temahefte;77, Book, 2020)
  • The beat of the mountain: a transdisciplinary rhythmanalysis of temporal landscapes 

   Flemsæter, Frode; Gundersen, Vegard; Rønningen, Katrina; Strand, Olav (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   This article discusses how studying rhythms can help us better understand and manage spatiotemporal tensions in social-ecological landscapes, highlighting the potential of rhythmanalysis as a tool for crossing scientific ...