• Bestandsutvikling hos sjøaure og laks i Aurlandsvassdraget 

   Ugedal, Ola; Pulg, Ulrich; Espedal, Espen O.; Jensås, Jan Gunnar; Postler, Christoph; Skoglund, Helge; Stranzl, Sebastian (NINA Rapport;2313, Research report, 2023)
   Ugedal, O., Pulg, U., Espedal, E.O., Jensås, J.G., Postler, C., Skoglund, H. & Stranzl, S. 2023. Bestandsutvikling hos sjøaure og laks i Aurlandsvassdraget. NINA Rapport 2313. Norsk institutt for naturforskning. Kraftutbyggingen ...
  • Overvåking av fisk i store innsjøer (FIST) i 2017 

   Gjelland, Karl Øystein; Sandlund, Odd Terje; Postler, Christoph; Bækkelie, Knut Andreas; Eloranta, Antti; Pettersen, Oskar; Solberg, Ingrid; Saksgård, Randi (NINA Rapport;1644, Research report, 2019)
   Gjelland, K.Ø., Sandlund, O.T., Postler, C., Bækkelie, K.A., Eloranta, A., Pettersen, O., Solberg, I. & Saksgård, R. 2018. Overvåking av fisk i store innsjøer (FIST) i 2017. NINA Rapport 1644. Norsk institutt for ...