• NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2007 

   Bergesen, Knut Aanestad; Pettersen, Kristian; Larsen, Bjørn Mejdell (NINA Rapport;368, Research report, 2008)
   Bergesen, K.Aa., Pettersen, K. & Larsen, B.M. 2008. NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2007. – NINA Rapport 368. 26 s. Året 2007 har vært et spennende og utfordrende år for stasjonen. Utvidelse av anleggsfasiliteter, ...
  • NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2008 

   Bergesen, Knut Aanestad; Pettersen, Kristian; Larsen, Bjørn Mejdell (NINA Rapport;494, Research report, 2008)
   Bergesen, K.Aa., Pettersen, K. & Larsen, B.M. 2009. NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2008. - NINA Rapport 494. 24 s. Året 2008 har vært et spennende og utfordrende år for stasjonen. Utskifting av gamle opprettskar ...
  • NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2009 

   Bergesen, Knut Aanestad; Pettersen, Kristian; Larsen, Bjørn Mejdell (NINA Rapport;605, Research report, 2010)
   Bergesen, K.Aa., Pettersen, K. & Larsen, B.M. 2010. NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2009. – NINA Rapport 605. 24 s. Året 2009 har vært nok et spennende og utfordrende år for stasjonen. Stor prosjektaktivitet og ...
  • NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2010 

   Bergesen, Knut Aanestad; Pettersen, Kristian; Larsen, Bjørn Mejdell (NINA Rapport;764, Research report, 2011)
   Bergesen, K.Aa., Pettersen, K. & Larsen, B.M. 2011. NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2010. – NINA Rapport 764. 26 s. Året 2010 har vært nok et spennende og utfordrende år for stasjonen. Stor prosjektaktivitet og ...
  • NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2011 

   Bergesen, Knut Aanestad; Pettersen, Kristian; Larsen, Bjørn Mejdell (NINA Rapport;902, Research report, 2012-11)
   Året 2011 har vært nok et spennende og utfordrende år for stasjonen. Selv om prosjektaktivite-ten har gått ned sammenlignet med 2010, har det vært nok av arbeidsoppgaver å ta av. Stor oppgang av fisk i fella har tatt mye ...
  • NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2012 

   Bergesen, Knut Aanestad; Pettersen, Kristian; Larsen, Bjørn Mejdell (NINA Rapport;961, Research report, 2013-06)
   Året 2012 har vært et spennende år for stasjonen, men også utfordrende personalmessig med permisjoner og sykemeldinger. Selv om prosjektaktiviteten har gått ned sammenlignet med 2011, har det vært nok av arbeidsoppgaver å ...
  • NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2013. 

   Bergesen, Knut Aanestad; Pettersen, Kristian; Larsen, Bjørn Mejdell (NINA Rapport;1053, Research report, 2014-10)
   NINA Forskningsstasjon hadde et driftsunderskudd i 2013 og er avhengig av at driftstilskuddet over statsbudsjettet opprettholdes. Stasjonen har rom for og ønsker økt aktivitet. Fiskefella i Imsa, en såkalt Wolf-felle, ...
  • NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2014 

   Bergesen, Knut Aanestad; Johnsen, Steffen; Pettersen, Kristian; Larsen, Bjørn Mejdell (NINA Rapport;1155, Research report, 2015)
   Bergesen, K.Aa., Johnsen, S., Pettersen, K. & Larsen, B.M. 2015. NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2014. - NINA Rapport 1155. 23 s. NINA Forskningsstasjon, Ims, gjennomfører undersøkelser av vandrende laksefisk og ...
  • NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2015 

   Bergesen, Knut Aanestad; Johnsen, Steffen; Pettersen, Kristian; Larsen, Bjørn Mejdell (NINA Rapport;1282, Research report, 2016-08-10)
   Bergesen, K.Aa., Johnsen, S., Pettersen, K. & Larsen, B.M. 2016. NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2015. – NINA Rapport 1282. 22 s. NINA Forskningsstasjon, Ims, gjennomfører undersøkelser av vandrende laksefisk og ...
  • NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2016 

   Bergesen, Knut Aanestad; Pettersen, Kristian; Larsen, Bjørn Mejdell; Johnsen, Steffen (NINA Rapport;1335, Research report, 2017)
   Bergesen, K.Aa., Pettersen, K., Larsen, B.M. og Johnsen, S. 2017. NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2016. – NINA Rapport 1335. 25 s. NINA Forskningsstasjon, Ims, gjennomfører undersøkelser av vandrende laksefisk og ...
  • NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2017 

   Bergesen, Knut Aanestad; Pettersen, Kristian; Larsen, Bjørn Mejdell (NINA Rapport;1596, Research report, 2018)
   Bergesen, K.Aa., Pettersen, K. & Larsen, B.M. 2018. NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2017. NINA Rapport 1596. Norsk institutt for naturforskning NINA Forskningsstasjon, Ims, gjennomfører undersøkelser av vandrende ...
  • NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2018 og 2019 

   Bergesen, Knut Aanestad; Pettersen, Kristian; Larsen, Bjørn Mejdell (NINA Rapport;1894, Research report, 2021)
   Bergesen, K.Aa., Pettersen, K. & Larsen, B.M. 2021. NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2018 og 2019. NINA Rapport 1894. Norsk institutt for naturforskning NINA Forskningsstasjon, Ims, gjennomfører undersøkelser av ...
  • NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2020 

   Bergesen, Knut Aanestad; Pettersen, Kristian; Larsen, Bjørn Mejdell (NINA Rapport;2026, Research report, 2023)
   Bergesen, K.Aa., Pettersen, K. & Larsen, B.M. 2023. NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2020. NINA Rapport 2026. Norsk institutt for naturforskning. NINA Forskningsstasjon, Ims, gjennomfører undersøkelser av vandrende ...