• Altitude, latitude, and climate zone as determinants of mountain hare (Lepus timidus) coat colour change 

   Stokes, Allan; Hofmeester, Tim R.; Thorsen, Neri Horntvedt; Odden, John; Linnell, John Durrus; Pedersen, Simen (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  • Bestandssituasjonen for hare i Norge - en kunnskapstatus 

   Pedersen, Simen; Pedersen, Hans-Christian (NINA rapport;886, Research report, 2012)
   Pedersen, S. & Pedersen, H. C. 2012. Bestandssituasjonen for hare i Norge – en kunnskapsstatus. – NINA Rapport 886. 41 s. Haren (Lepus timidus) har stor utbredelse og spiller en viktig rolle i mange naturtyper, spesielt ...
  • Climate change induced molting mismatch? Mountain hare abundance reduced by duration of snowcover and predator abundance 

   Pedersen, Simen; Odden, Morten; Pedersen, Hans-Christian (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   In northern latitudes, species that have adapted to snow cover by molting and changing pelage color will be particularly vulnerable to climate change, as predation levels may increase due to a mismatch with background ...
  • Fjellryper - En kunnskapsoversikt 

   Nilsen, Erlend Birkeland; Pedersen, Simen; Brøseth, Henrik; Pedersen, Hans-Christian (NINA rapport;869, Research report, 2012)
   Nilsen, E. B., Pedersen, S., Brøseth, H. & Pedersen, H.C. 2012. Fjellryper – En kunnskapsoversikt – NINA Rapport 869. 38 s. Fjellrype (Lagopus muta) er en karakterart i høyfjellet, og er den eneste herbivore fuglearten ...
  • Løyper for rekreasjonskjøring med snøskuter. Vurdering av effekter 

   Vistad, Odd Inge; Pedersen, Simen; Wold, Line C.; Nerdrum, Live; Handberg, Øyvind Nystad; Albertsen, Maja Olderskog (NINA Rapport;1887, Research report, 2020)
   Vistad, O.I., Pedersen, S., Wold, L. C., Nerdrum, L., Handberg, Ø. N. og Albertsen. M. O. 2020. Løyper for rekreasjonskjøring med snøskuter. Vurdering av effekter. NINA Rapport 1887. Norsk institutt for naturforskning. ...