• Alien plants, animals, fungi and algae in Norway: an inventory of neobiota 

   Sandvik, Hanno; Dolmen, Dag; Elven, Reidar; Falkenhaug, Tone; Forsgren, Elisabet; Hansen, Haakon; Hassel, Kristian; Husa, Vivian; Kjærstad, Gaute; Ødegaard, Frode; Pedersen, Hans Christian; Solheim, Halvor; Stokke, Bård Gunnar; Åsen, Per Arvid; Åström, Sandra Charlotte Helene; Brandrud, Tor Erik; Elven, Hallvard; Endrestøl, Anders; Finstad, Anders Gravbrøt; Fredriksen, Stein; Gammelmo, Øivind; Gjershaug, Jan Ove; Gulliksen, Bjørn; Hamnes, Inger Sofie; Hatteland, Bjørn Arild; Hegre, Hanne; Hesthagen, Trygve H.; Jelmert, Anders; Jensen, Thomas Correll; Johnsen, Stein Ivar; Karlsbakk, Egil; Magnusson, Christer; Nedreaas, Kjell Harald; Nordén, Björn; Oug, Eivind; Pedersen, Oddvar; Pedersen, Per Anker; Sjøtun, Kjersti; Skei, Jon Kristian; Solstad, Heidi; Sundheim, Leif; Swenson, Jon; Syvertsen, Per Ole; Talgø, Venche; Vandvik, Vigdis; Westergaard, Kristine Bakke; Wienerroither, Rupert; Ytrehus, Bjørnar; Hilmo, Olga; Henriksen, Snorre; Gederaas, Lisbeth (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   We present the results of an inventory and status assessment of alien species in Norway. The inventory covered all known multicellular neobiota, 2496 in total, 1039 of which were classified as naturalised. The latter ...
  • Bærekraftig høsting av bestander - Sluttrapport 

   Pedersen, Hans Christian; Jonsson, Bror (NINA Temahefte;18, Book, 2002)
  • Lokalforankret forvaltning og nasjonal overvåking av småvilt : en kunnskapsoppsummering med anbefalinger for framtidig satsing 

   Brainerd, Scott M.; Pedersen, Hans Christian; Kålås, John Atle; Rolandsen, Christer Moe; Hoem, Stein; Storaas, Torstein; Kastdalen, Leif (NINA Rapport;38, Research report, 2005)
   Brainerd, S. M., Pedersen, H. C., Kålås, J. A., Rolandsen, C., Hoem, S. A., Storaas, T., og Kastdalen, L. 2005. Lokalforankret forvaltning og nasjonal overvåking av småvilt. En kunnskapsoppsummering med anbefalinger for ...
  • Naturindeks for Norge – fjell og våtmark. Evaluering av eksisterende indikatorsett, dets datagrunnlag og behovet for ytterligere tilfang av datakilder 

   Pedersen, Bård; Bjerke, Jarle W.; Pedersen, Hans Christian; Brandrud, Tor Erik; Gjershaug, Jan Ove; Hanssen, Oddvar; Lyngstad, Anders; Øien, Dag-Inge (NINA Rapport;1462, Research report, 2018)
   Pedersen, B., Bjerke, J.W., Pedersen, H.C., Brandrud, T.E., Gjershaug, J.O., Hanssen, O., Lyngstad, A. & Øien, D.-I. 2018. Naturindeks for Norge – fjell og våtmark. Evaluering av eksisterende indikatorsett, dets datagrunnlag ...
  • “Pre- and post-construction studies of conflicts between birds and wind turbines in coastal Norway”. Statusrapport 1. januar 2008 

   Bevanger, Kjetil Modolv; Follestad, Arne; Gjershaug, Jan Ove; Halley, Duncan John; Hanssen, Frank Ole; Johnsen, Lars; May, Roelof Frans; Nygård, Torgeir; Pedersen, Hans Christian; Reitan, Ole; Steinheim, Yngve (NINA Rapport;329, Research report, 2008)
   Bevanger, K., Follestad, A., Gjershaug, J.O., Halley, D., Hans-sen, F., Johnsen, L., May, R., Nygård, T., Pedersen, H.C., Rei-tan, O. & Steinheim, Y. 2008. ”Pre- and post-construction studi-es of conflicts between birds ...
  • Quantifying suitable late summer brood habitats for willow ptarmigan in Norway 

   Kvasnes, Mikkel Andreas Jørnsøn; Pedersen, Hans Christian; Nilsen, Erlend Birkeland (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Background: Habitat models provide information about which habitat management should target to avoid species extinctions or range contractions. The willow ptarmigan inhabits alpine- and arctic tundra habitats in the northern ...
  • Spørreundersøkelse blant rypejegere etter jaktsesongen 2006/07. Datagrunnlag og noen sentrale funn fra Rypeforvaltningsprosjektet 2006-2011 

   Andersen, Oddgeir; Kaltenborn, Bjørn P.; Pedersen, Hans Christian; Storaas, Torstein; Faye-Schjøll, Erik; Solvang, Håkon (NINA rapport;379, Research report, 2009)
   Andersen, O., Kaltenborn, B. P., Pedersen, H. C., Storaas, T., Faye-Schjøll, E. & Solvang, H. 2008. Spørreundersøkelse blant rypejegere etter jaktsesongen 2006/07. Datagrunnlag og noen sentrale funn fra Rypeforvaltningsprosjektet ...
  • Undersøkelse blant jaktrettighetshavere i Rypeforvaltningsprosjektet 2006-2011 : datagrunnlag og noen sentrale funn 

   Andersen, Oddgeir; Kaltenborn, Bjørn P.; Pedersen, Hans Christian; Storaas, Torstein; Solvang, Håkon; Moa, Pål Fossland; Hagen, Bjørn Roar (NINA Rapport;433, Research report, 2010)
   Andersen, O., Kaltenborn, B. P., Pedersen, H. C., Storaas, T., Solvang, H., Moa, P. F. og Hagen, B. R. 2010. Undersøkelse blant jaktrettighetshavere i Rypeforvaltningsprosjektet 2006-2011. Datagrunnlag og noen sentrale ...