• NiN i ferskvann - Utprøving av kartleggingsmetodikk i elv og kobling til typologi i vannforskriftene 

   Dervo, Børre K.; Erikstad, Lars; Blumentrath, Stefan; Nygård, Magnus (NINA Kortrapport;68, Research report, 2017)
   To elvestrekninger i Gudbrandsdalslågen i Sel kommune i Oppland, en elvestrekning i Surna i Surnadal og Rindal kommuner i Møre og Romsdal, en elvestrekning i Søndre Land kommune i Oppland og innsjøen Femunden i Sør-Trøndelag ...
  • Tilstandsvurdering av kroksjøene på Breen i Vannområde Leira-Nitelva 

   Dervo, Børre K.; Often, Anders; Mjelde, Marit; Nygård, Magnus (NINA Rapport;1921, Research report, 2020)
   Dervo, B.K., Often, A., Mjelde M. & Nygård, M. 2020. Tilstandsvurdering av kroksjøene på Breen i Vannområde Leira-Nitelva. NINA Rapport 1921. Norsk institutt for naturforskning. Prosjektet har omfattet en tilstandsvurdering ...
  • Våtmarksrestaurering i kroksjøer og evjer langs Storelva i Ringerike og Hole kommuner 

   Dervo, Børre K.; Zinke, Peggy; Nygård, Magnus; Strømme, Anne-Sofie Bergene; Often, Anders; Mjelde, Marit; Vedum, Trond; Gjershaug, Jan Ove (NINA Rapport;1640, Research report, 2019)
   Dervo, B.K., Zinke, P., Nygård, M., Strømme, A.-S.B., Often, A., Mjelde, M., Vedum, T. & Gjershaug, J.O. 2019. Våtmarksrestaurering i kroksjøer og evjer langs Storelva i Ringerike og Hole kommuner. NINA Rapport 1640. Norsk ...