• Kart over norske hovedøkosystemer – en mulighetsstudie 

   Framstad, Erik; Bjørkelo, Knut; Bakkestuen, Vegar; Mathiesen, Henrik F.; Nowell, Megan S.; Strand, Geir-Harald; Venter, Zander (NINA Rapport;2055, Research report, 2022)
   Framstad, E., Bjørkelo, K., Bakkestuen, V., Mathiesen, H.F., Nowell, M.S., Strand, G.-H. & Venter, Z. 2021. Kart over norske hovedøkosystemer – en mulighetsstudie. NINA Rapport 2055. Norsk institutt for naturforskning. Et ...
  • Overvåking av effekter av tiltak for truet natur. Feltmetodikk, analyser og resultater for sju arter og en naturtype 

   Evju, Marianne; Jacobsen, Rannveig M.; Endrestøl, Anders; Grainger, Matthew; Hanssen, Oddvar; Nowell, Megan S.; Pedersen, Bård (NINA Rapport;2106, Research report, 2022)
   Evju, M., Jacobsen, R. M., Endrestøl, A., Grainger, M., Hanssen, O, Nowell, M. S. & Pedersen, B. 2022. Overvåking av effekter av tiltak for truet natur. Feltmetodikk, analyser og resultater for sju arter og en naturtype. ...