• Kystopprøret 2017- interessekamp og samfunnskritikk 

      Nilsen, Ragnar; Cruickshank, Jørn (Journal article, 2018)
      Det nordnorske kystopprøret som slo ut særlig rundt stortingsvalget 2017 vurderes her som en generell folkelig – såkalt populistisk - protest. Det argumenteres for at opprøret er rettet mot de dramatiske endringene som har ...