• Pilotprosjekt - Jordprøvetakning og jordanalyser i ANO-flater i 2022 

      Bakkestuen, Vegar; Silvennoinen, Hanna M.; Aarrestad, Per Arild; Bredin, Yennie Katarina; Lunde, Linn Marie F. (NINA Rapport;2222, Research report, 2022)
      Bakkestuen, V., Silvennoinen, H.M., Aarrestad, P.A., Bredin, Y.K. og Lunde, L.M.F. 2022. Pilotprosjekt - Jordprøvetakning og jordanalyser i ANO-flater i 2022. NINA Rapport 2222. Norsk institutt for naturforskning. Vi har ...