• Registrering av villreinen sin områdebruk i Tjønnseterfjellet ‐ Gråhø, Nord‐Fron og Sør‐Fron kommunar 2007‐2009 

   Jordhøy, Per; Groven, Geir Johan; Bilstad, Anna; Liebe, Morten; Sannes, Per-Erik; Toldnes, Trond (NINA Rapport;558, Research report, 2010)
   Jordhøy, P. 2010. Registrering av villreinen sin områdebruk i Tjønnseterfjellet - Gråhø, Nord-Fron og Sør-Fron kommunar 2007-2009. NINA Rapport 558. 17s.+ vedlegg. Tjønnseterfjellet er kategorisert som eit "observasjonsområde" ...
  • Villreinen i Rondane - Sølnkletten. Kunnskapsstatus og leveområde 

   Sørensen, Raymond; Danielsen, Johan; Vagstein, Geir; Hjemsæteren, Tom; Liebe, Morten; Elgevasslien, Ingar; Bondal, Hans; Toldnes, Trond; Bjomyr, Finn; Strand, Olav (NINA Rapport;339, Research report, 2008)
   Jordhøy, P. 2008 (red.). Villreinen i Rondane – Sølnkletten. Status og leveområde. – NINA Rapport 339. 67 s. I samband med Fylkesdelplan for Rondane-Sølnkletten er det trong for oppdatert skildring og kartlegging av reinen ...