• Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Årsrapport fra undersøkelser i 2020 

   Bremset, Gunnbjørn; Jensås, Jan Gunnar; Karlsson, Sten; Ulvan, Eva Marita; Havn, Torgeir Børresen; Ambjørndalen, Vegard; Lie, Erik Friele; Holthe, Espen (NINA Rapport;1977, Research report, 2021)
   Bremset, G., Jensås, J.G., Karlsson, S., Ulvan, E.M., Havn, T.B., Ambjørndalen, V., Lie, E.F. & Holthe, E. 2021. Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Årsrapport fra undersøkelser i 2020. NINA Rapport 1977. Norsk ...
  • Fiskeundersøkelser i Juvassmagasinet og Sandvatnet i Mandalsvassdraget høsten 2019 

   Hesthagen, Trygve; Kile, Nils Børge; Lie, Erik Friele (NINA Rapport;1776, Research report, 2020)
   Hesthagen, T., Kile, N.B & Lie, E.F. 2020. Fiskeundersøkelser i Juvassmagasinet og Sandvatnet i Mandalsvassdraget høsten 2019. NINA Rapport 1776. Norsk institutt for naturforskning. Rapporten presenterer resultater fra ...
  • Ungfiskundersøkelser i Oksdøla høsten 2020 

   Lie, Erik Friele; Berger, Hans Mack; Solem, Øyvind (NINA Rapport;1958, Research report, 2021)
   Lie, E.F., Berger, H.M. & Solem, Ø. 2021 Ungfiskundersøkelser i Oksdøla høsten 2020. NINA Rapport 1958. Norsk institutt for naturforskning. For å undersøke ungfiskbestanden av laks og aure ble det i oktober 2020 gjennomført ...
  • Vurdering av flaskehalser for røyebestanden i Øyangen, Hurdal/Gran kommuner 

   Johnsen, Stein Ivar; Olstad, Kjetil; Andersen, Oddgeir; Lie, Erik Friele; Garmo, Øyvind A. (NINA Rapport;1296, Research report, 2016)
   Johnsen, S.I., Olstad, K., Andersen, O., Lie, E. F., Garmo, Ø. A. 2016. Vurdering av flaskehalser for røyebestanden i Øyangen, Hurdal/Gran kommuner - NINA Rapport 1296. 25 s + vedlegg. Med bakgrunn i reduserte fangster ...