• Bruk av fjernmåling i palsmyrovervåking 

      Lauknes, Tom Rune; Larsen, Yngvar; Høgda, Kjell-Arild; Tømmervik, Hans; Hofgaard, Annika (NINA rapport;803, Research report, 2012)
      Lauknes, T.R., Larsen, Y., Høgda, K.A., Tømmervik, H. & Hofgaard, A. 2012. Bruk av fjernmåling i palsmyrovervåking. – NINA Rapport 803. 38 s. Et fjernmålingsbasert pilotstudium som bruker flybilder, satellittbilder med ...