• Beregning av produksjon og tap i reindriften 

   Tveraa, Torkild; Ballesteros, Manuel; Bårdsen, Bård-Jørgen; Fauchald, Per; Lagergren, Madeleine; Langeland, Knut; Pedersen, Elisabeth; Stien, Audun (NINA rapport;938, Research report, 2013)
   Tveraa, T, Ballesteros, M., Bårdsen, B.-J., Fauchald, P., Lagergren, M., Langeland, K., Pedersen, E. & Stien, A. Beregning av produksjon og tap i reindriften – NINA Rapport 938. 38s. En økning i rovdyrbestandene i ...
  • Combined effects of long-term feeding, population density and vegetation green-up on reindeer demography 

   Ballesteros, Manuel; Bårdsen, Bård-Jørgen; Fauchald, Per; Langeland, Knut; Stien, Audun; Tveraa, Torkild (Peer reviewed; Journal article, 2013)
   Abstract. Large herbivores living in seasonal environments are generally food-limited through density dependence and climatic factors. This may result in starvation and increased mortality in winter and reduced fecundity ...
  • E6 Olsborg - Heia, delstrekning 3. Konsekvensanalyse for tema reindrift 

   Langeland, Knut; Danielsen, Inge Even; Tømmervik, Hans (NINA Rapport;1260, Research report, 2016-05-03)
   Langeland, Danielsen, Tømmervik. 2016. E6 Olsborg -Heia, delstrekning 3. Konsekvensanalyse for tema reindrift. NINA rapport 1260. 49 s. Statens vegvesen skal utarbeide reguleringsplan for utbedring av E6 fra Olsborg i ...
  • Fiskefaglige undersøkelser i Divielva og Målselva i 2019 og 2020 

   Svenning, Martin; Langeland, Knut; Kanstad-Hanssen, Øyvind (NINA Rapport;2002, Report, 2021)
   Svenning, M-A. & Kanstad-Hanssen, Ø. 2021. Fiskefaglige undersøkelser i Divielva og Målselva i 2019 og 2020. NINA rapport 2002. Norsk institutt for naturforskning. Miljødirektoratet har pålagt Troms Kraft Produksjon AS ...
  • Fiskefaglige undersøkelser på anadrom strekning i Barduelva 2019 - 2021 

   Svenning, Martin-A.; Langeland, Knut; Kanstad-Hanssen, Øyvind (NINA Rapport;2122, Research report, 2022)
   Svenning, M-A., Langeland, K. & Kanstad-Hanssen, Ø. 2022. Fiskefaglige undersøkelser på anadrom strekning i Barduelva 2019-2021. NINA rapport 2122. Norsk institutt for naturforskning. Miljødirektoratet har pålagt Statkraft ...
  • Kalvetilgang relatert til reintetthet, snøforhold, vårtidspunkt og planteproduksjon 

   Tveraa, Torkild; Stien, Audun; Langeland, Knut; Stien, Jennifer; Tillman, Ann Mikaela (NINA Rapport;2037, Research report, 2022)
   Tveraa, T., Stien, A., Langeland, K., Stien, J. & Tillman, A.M. 2022. Kalvetilgang relatert til reintetthet, snøforhold, vårtidspunkt og planteproduksjon. NINA Rapport 2037. Norsk institutt for naturforskning Klimaendringene ...
  • Kartlegging av lavbeitenes biomasse tilbake i tid 

   Erlandssong, Rasmus; Ostapowicz, Katarzyna; Langeland, Knut; Tveraa, Torkild; Finne, Eirik Aasmo; Tømmervik, Hans (NINA Rapport;2426, Research report, 2024)
   Erlandsson, R., Ostapowicz, K., Langeland, K., Tveraa, T., Aasmo Finne, E. & Tømmervik, H. 2024. Kartlegging av lavbeitenes biomasse tilbake i tid. NINA Rapport 2426. Norsk institutt for naturforskning. http://hdl.handle ...
  • Kommunedelplan Tømmerneset, Sør-Varanger kommune - Konsekvensutredning for reindrift 

   Tømmervik, Hans; Danielsen, Inge E.; Langeland, Knut (NINA rapport;1083, Research report, 2015)
   Multiconsult er engasjert av Forsvarsbygg til å utarbeide en områdereguleringsplan med kon-sekvensutredning for Høybuktmoen skyte- og øvingsfelt. Parallelt pågår arbeidet med område-reguleringsplaner for Kirkenes Maritime ...
  • Kongeørn som tapsårsak for sau og lam. Tapsstudier i Rødsjø beiteområde 2014-2015 

   Stien, Audun; Hansen, Inger; Langeland, Knut; Tveraa, Torkild (NINA Rapport;1285, Research report, 2016-08-31)
   Stien, A., Hansen, I., Langeland, K. & Tveraa, T. Kongeørn som tapsårsak for sau og lam. Tapsstudier i Rødsjø beiteområde 2014-2015. – NINA Rapport 1285. 33 s. Rødsjø beiteområde har opplevd store tap av lam på utmark ...
  • Områdereguleringsplan for Halkavarre/Porsangmoen skyte- og øvingsfelt. Konsekvensutredning reindrift 

   Langeland, Knut; Danielsen, Inge E.; Tømmervik, Hans (NINA Rapport;1420, Research report, 2022)
   Langeland, K., Danielsen, I.E., & Tømmervik, H. 2022. Områdereguleringsplan for Halkavarre/Porsangmoen skyte- og øvingsfelt. Konsekvensutredning reindrift. NINA rapport 1420. Norsk institutt for naturforskning Halkavarr ...
  • Oppdatering av tallgrunnlaget for beregning av rovviltskadeerstatning på tamrein 

   Tveraa, Torkild; Stien, Audun; Langeland, Knut (NINA Rapport;1248, Research report, 2016-04-27)
   Tveraa, T., Stien, A. & Langeland, K. 2016. Oppdatering av tallgrunnlaget for beregning av rovviltskadeerstatning på tamrein - NINA Rapport 1248. 28 s. Som et ledd i at Miljødirektoratet har fått i oppdrag å utvikle en ...
  • Phenology and cover of plant growth forms predict herbivore habitat selection in a high latitude ecosystem 

   Iversen, Marianne; Fauchald, Per; Langeland, Knut; Ims, Rolf Anker; Yoccoz, Nigel Gilles; Bråthen, Kari Anne (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   The spatial and temporal distribution of forage quality is among the most central factors affecting herbivore habitat selection. Yet, for high latitude areas, forage quantity has been found to be more important than quality. ...
  • Produksjon og tap i reindriften i Nordland 

   Tveraa, Torkild; Brøseth, Henrik; Langeland, Knut; Stien, Audun; Stien, Jenny; Tovmo, Mari (NINA Rapport;1556, Research report, 2018)
   Tveraa, T., Brøseth, H., Langeland, K., Stien, A., Stien, J. & Tovmo, M. 2018. Produksjon og tap i reindriften i Nordland. NINA Rapport 1556. Norsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Nordland ønsket å få gjennomført ...
  • Reguleringsplan for Harstad/Narvik lufthavn og Evenes flystasjon. Konsekvensutredning for reindrift 

   Tømmervik, Hans; Henaug, Cathrine; Danielsen, Inge; Langeland, Knut (NINA Rapport;1537, Research report, 2018)
   Tømmervik, H. Henaug, C., Danielsen, I. & Langeland, K. 2018. Reguleringsplan for Harstad/Narvik lufthavn og Evenes flystasjon. konsekvensutredning for reindrift. Norsk institutt for naturforskning. NINA Rapport ...
  • Rovdyr og rein i Midt-Norge. Sluttrapport 

   Odden, John; Mattisson, Jenny; Linnell, John D.C.; Langeland, Knut; Stien, Audun; Tveraa, Torkild (NINA Rapport;1380, Research report, 2018)
   Odden, J., Mattisson, J., Langeland, K., Stien, A. Linnell, J.D.C. & Tveraa, T. 2018. Rovdyr og rein i Midt-Norge. Sluttrapport. - NINA Rapport 1380. Norsk institutt for naturforskning. Midt-Norge har lenge hatt konflikter ...
  • Rovvilt og reindrift. Kunnskapsstatus i Finnmark 

   Tveraa, Torkild; Ballesteros, Manuel; Bårdsen, Bård-Jørgen; Fauchald, Per; Lagergren, Madeleine; Langeland, Knut; Pedersen, Elisabeth; Stien, Audun (NINA rapport;821, Research report, 2012)
   Tveraa, T, Ballesteros, M., Bårdsen, B.-J., Fauchald, P., Lagergren, M., Langeland, K., Pedersen, E. & Stien, A. Rovvilt og reindrift – Kunnskapsstatus i Finnmark – NINA Rapport 821. 28 s. Tap av rein kan ha flere ...
  • Tamreinpåkjørsler på Nordlandsbanen. Utfordringer og tiltak i Nord-Trøndelag og Nordland 

   Rolandsen, Christer M.; Langeland, Knut; Tømmervik, Hans; Hesjedal, Anders; Kjørstad, Morten; Moorter, Bram Van; Danielsen, Inge E.; Tveraa, Torkild; Solberg, Erling J. (NINA Rapport;1326, Research report, 2017)
   Rolandsen, C. M., Langeland, K., Tømmervik, H., Hesjedal, A., Kjørstad, K., Van Moorter, B., Danielsen, I. E., Tveraa, T. & Solberg, E. J. 2017. Tamreinpåkjørsler på Nordlandsbanen – Utfordringer og tiltak i Nord-Trøndelag ...
  • Tilleggsutredning om biologisk mangfold for flerbruksplan for Mauken-Blåtind skyte- og øvingsfelt 

   Strann, Karl Birger; Langeland, Knut; Johnsen, Trond Vidar; Tømmervik, Hans (NINA Rapport;8, Research report, 2005)
   Strann, K.-B., Langeland, K., Johnsen, T., Tømmervik, H. 2005. Tilleggsutredning om biologisk mangfold for flerbruksplanfor Mauken-Blåtind skyte- og øvingsfelt. Det er gjennomført en kartlegging av viktige forekomster av ...
  • Utbredelsen av sjøfugl i Norskehavet og Barentshavet 

   Fauchald, Per; Tveraa, Torkild; Bårdsen, Bård-Jørgen; Langeland, Knut (NINA Rapport;64, Research report, 2005)
   Fauchald, P., Tveraa, T., Bårdsen, B.-J. og Langeland, K. 2005. Utbredelse av sjøfugl i Norskehavet og Barentshavet. - NINA Rapport 64. 35 s.
  • Veidnes anlegg for oljeomlasting. Konsekvensutredning tema Reindrift 

   Langeland, Knut; Danielsen, Inge Even; Tømmervik, Hans; Ballesteros, Manuel (NINA Rapport;1714, Research report, 2019)
   Langeland, K., Danielsen, I.E., Tømmervik, H. og Ballesteros, M. 2019. Veidnes anlegg for oljeomlasting. Konsekvensutredning tema Reindrift. NINA Rapport 1714 Norsk institutt for naturforskning. Det utarbeides en plan for ...