• Matens meglere. Kontroll, kvalitet og kunnskap i den industrielle matens tid 

      Finstad, Terje; Kvaal, Stig; Stokland, Håkon B.; Østby, Per (Book, 2022)
      Hvordan kan vi stole på at maten vi kjøper i butikken ikke gjør oss syke? Etableringen av institusjoner, lover og kontrollsystemer som sikrer oss at maten er trygg, er resultatet av en lang og sammensatt historisk prosess. ...