• Overvåking av fisk i store innsjøer – FIST 2018 

   Gjelland, Karl Øystein; Bækkelie, Knut Andreas; Brabrand, Åge; Kristoffersen, Roar; Svenning, Martin-A.; Eloranta, Antti; Pettersen, Oskar; Saksgård, Randi; Solberg, Ingrid; Sandlund, Odd Terje (NINA Rapport;1749, Research report, 2020)
   Gjelland, K.Ø., Bækkelie, K.A., Brabrand, Å., Kristoffersen, R., Svenning, M., Eloranta, A., Pettersen, O., Saksgård, R. Solberg, I., & Sandlund, O.T. 2020. Overvåking av fisk i store innsjøer – FIST 2018. NINA Rapport ...
  • Registreringer av lakselus på laks, sjøørret og sjørøye i 2004 

   Bjørn, Pål Arne; Finstad, Bengt; Kristoffersen, Roar (NINA Rapport;60, Research report, 2005)
   Bjørn, P.A., Finstad. B og Kristoffersen, R. 2005. Registreringer av lakselus på laks, sjøørret og sjørøye i 2004. - NINA Rapport 60. 26 s.
  • Røye som langtidsvert og smittereservoar for Gyrodactylus salaris i Skibotnelva i Troms 

   Kristoffersen, Roar; Rikardsen, Audun; Winger, Anja; Adolfsen, Pål; Knudsen, Rune (NINA Rapport;36, Research report, 2005)
   Kristoffersen, R., Rikardsen, A. H., Winger, A. C., Adolfsen, P. & Knudsen, R. 2005. Røye som langtidsvert og smittereservoar for Gyrodactylus salaris i Skibotne/va i Troms. NINA Rapport 36. 27 s. Skibotnelva i Troms var ...
  • Transmission dynamics of the monogenean Gyrodactylus salaris under seminatural conditions 

   Hendrichsen, Ditte Katrine; Kristoffersen, Roar; Gjelland, Karl Øystein; Knudsen, Rune; Kusterle, Stefan; Rikardsen, Audun H.; Henriksen, Eirik Haugstvedt; Smalås, Aslak; Olstad, Kjetil (Journal article; Peer reviewed, 2015)