• Biologisk mangfoldundersøkelse i Gråelvavassdraget i Skjelstadmark, Stjørdal kommune 

   Saksgård, Randi; Bongard, Terje; Stokke, Bård G.; Langelo, Geir; Kristiansen, Gunnar (NINA Rapport;1829, Research report, 2020)
   Randi Saksgård, Terje Bongard, Bård G. Stokke, Geir Langelo og Gunnar Kristiansen 2020. Biologisk mangfoldundersøkelse i Gråelvavassdraget i Skjelstadmark, Stjørdal kommune. NINA Rapport 1829. Norsk institutt for ...
  • Kartlegging av botaniske og ornitologiske verneverdier i Seiland/Sievju nasjonalpark 

   Jacobsen, Karl-Otto; Bjerke, Jarle Werner; Kristiansen, Gunnar (NINA Rapport;1758, Research report, 2020)
   Jacobsen, K.O. Bjerke, J.W. & Kristiansen, G. 2019. Kartlegging av botaniske og ornitologiske verneverdier i Seiland/Sievju nasjonalpark. NINA Rapport 1758. Norsk institutt for naturforskning. NINA fikk oppdrag fra ...