• Endringer i krepsdyr- og fiskefaunaen etter kalking i syv vann i Østfold 

   Walseng, Bjørn; Karlsen, Leif Roger (NINA Rapport;469, Research report, 2009)
   Walseng, B. & Karlsen, L.R. 2009. Endring i krepsdyr- og fiskefaunaen etter kalking i syv vann i Østfold. - NINA Oppdragsmelding 469: 45 s. Syv kalkete vann i Østfold er blitt undersøkt med hensyn til krepsdyr og fisk ...
  • Enningdalsvassdraget, en ferskvannsbiologisk dokumentasjon. Del 2 - Fisk. 

   Hesthagen, Trygve; Walseng, Bjørn; Karlsen, Leif Roger (NINA Rapport;1235, Research report, 2017)
   Hesthagen, T. Walseng, B. & Karlsen, L.R. 2017. Enningdalsvassdraget, en ferskvannsbiologisk dokumentasjon. Del 2 - Fisk. NINA Rapport 1235. 43 s. Denne rapporten oppsummerer resultatene av de fiskebiologiske undersøkelsene ...
  • Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport for 2008: Enningdalselva, Østfold 

   Larsen, Bjørn Mejdell; Karlsen, Leif Roger (NINA Rapport;566, Research report, 2010)
   Larsen, B.M. & Karlsen, L.R. 2010. Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport for 2008: Enningdalselva, Østfold. - NINA Rapport 566. 39 s. Enningdalselva, som er ett av vassdragene i overvåkingsprogrammet for elvemusling, ...
  • Undersøkelse av dyreplankton og fisk i et utvalg vann i Østfold etter avsluttet kalking 

   Walseng, Bjørn; Karlsen, Leif Roger (NINA Rapport;1372, Research report, 2017)
   Walseng, B. og Karlsen, L.R. 2017. Dyreplankton og fisk i et utvalg vann i Østfold etter avsluttet kalking. - NINA Rapport 1372: 1-62. Med tanke på å vurdere effekten av avsluttet kalking ble ti vann i Østfold undersøkt ...