• Alders- og størrelsesfordeling, vekst, dødelighet og diett hos gjedde og ørret i Tanavassdraget basert på fiske i 2021 

   Svenning, Martin-A.; Domaas, Sigurd; Johansen, Narve S.; Borgstrøm, Reidar (NINA Rapport;2298, Research report, 2023)
   Svenning, M-A., Domaas, S., Johansen, N.S. & Borgstrøm, R. 2023. Alders- og størrelsesfordeling, vekst, dødelighet og diett hos gjedde og ørret i Tanavassdraget basert på fiske i 2021. NINA Rapport 2298. Norsk institutt ...
  • Bestandsdynamikk og flaskehalser for rekruttering av laks og sjøaure i Skjoma 

   Gjelland, Karl Øystein; Hanssen, Øyvind Kanstad; Rinaldo, Adrian; Ambjørndalen, Vegard; Johansen, Narve S.; Seljestokken, Vegar; Diserud, Ola (NINA Rapport;1854, Research report, 2022)
   Gjelland, K.Ø., Kanstad‐Hanssen, Ø., Rinaldo, A., Ambjørndalen, V., Johansen, N.S., Seljestokken, V. & Diserud, O. 2022. Bestandsdynamikk og flaskehalser for rekruttering av laks og sjøaure i Skjoma. NINA Rapport 1854. ...
  • Lohenpoikasiin kohdistuva predaatio Tenolla. Pääasiallisesti hauen ja taimenen ravintona. 

   Svenning, Martin-A.; Johansen, Narve S.; Borgstrøm, Reidar (NINA Raportti;1648b, Research report, 2021)
   Svenning, M-A., Johansen, N.S. & Borgstrøm, R. 2020. Lohenpoikasiin kohdistuva predaatio Tenolla. Pääasiallisesti hauen ja meritaimenen ravintona. NINA Raportti 1648b. Norsk institutt for naturforskning (Norjan luonnontutkimuksen ...
  • Oppvandring, bestandsstørrelse og fangstrater av laks i Målselvvassdraget 

   Svenning, Martin; Johansen, Narve S.; Thorstad, Eva Bonsak (NINA rapport;648, Research report, 2011)
   Svenning, M-A., Johansen, N.S. & Thorstad, E.B. 2011. Oppvandring, bestandsstørrelse og fangstrater av laks i Målselvvassdraget - NINA Rapport 648. 45 s. Sommeren 2009, fra 7. juni-14. august, ble det fisket med kilenøter ...
  • Predasjon på laksunger i Tana. Med hovedvekt på diett hos gjedde og sjøørret. 

   Svenning, Martin-A.; Johansen, Narve S.; Borgstrøm, Reidar (NINA Rapport;1648, Research report, 2020)
   Svenning, M-A., Johansen, N.S. & Borgstrøm, R. 2020. Predasjon på laksunger i Tana. Med hovedvekt på diett hos gjedde og sjøørret. NINA Rapport 1648. Norsk institutt for naturforskning. Hovedmålsettingen med dette prosjektet ...