• Ny nasjonal smågnagerovervåking i fjell basert på kamerafeller. Forslag til innsamlingsdesign og dataprosessering 

   Kleiven, Eivind Flittie; Framstad, Erik; Bakkestuen, Vegar; Böhner, Hanna; Cretois, Benjamin; Frassinelli, Francesco; Ims, Rolf Anker; Jepsen, Jane U.; Soininen, Eeva M.; Eide, Nina E. (NINA Rapport;2170, Research report, 2022)
   Kleiven, E.F., Framstad, E., Bakkestuen, V., Böhner, H., Cretois, B., Frassinelli, F., Ims, R.A., Jepsen, J.U., Soininen, E.M. & Eide, N.E. 2022. Ny nasjonal smågnagerovervåking i fjell basert på kamerafeller. Forslag til ...
  • Panel-based Assessment of Ecosystem Condition – a methodological pilot for four terrestrial ecosystems in Trøndelag 

   Jepsen, Jane U.; Speed, James D.M.; Austrheim, Gunnar; Rusch, Graciela; Petersen, Tanja K.; Asplund, Johan; Bjerke, Jarle W.; Bjune, Anne E.; Eide, Nina E.; Herfindal, Ivar; Ims, Rolf A.; Israelsen, Markus F.; Kapfer, Jutta; Kolstad, Anders L.; Nordén, Jenni; Sandercock, Brett K.; Stien, Jennifer; Tveito, Ole E.; Yoccoz, Nigel G. (NINA Report;2094, Research report, 2022)
   Jepsen, J.U., Speed, J.D.M., Austrheim, G., Rusch, G., Petersen, T.K., Asplund, J., Bjerke, J.W., Bjune, A.E., Eide, N.E., Herfindal, I., Ims, R.A., Israelsen, M.F., Kapfer, J., Kolstad, A.L., Nordén, J., Sandercock, B., ...