• Prediksjonsmodellering av forekomst av kalkdammer i Norge 

   Dervo, Børre K.; Bakkestuen, Vegar; Mjelde, Marit; Walseng, Bjørn; Jensen, Thomas; Gregersen, Finn (NINA Rapport;1814, Research report, 2020)
   Dervo, B.K., Bakkestuen, V., Mjelde, M., Walseng, B., Jensen, T. og Gregersen, F. 2020. Prediksjonsmodellering av forekomst av kalkdammer i Norge. NINA Rapport 1814. Norsk institutt for naturforskning. Potensielle kalkrike ...
  • Undersøkelser av ferskvannsfauna i Stavsjøen, Sagelvvassdraget og Foldsjøområdet 

   Bækkelie, Knut Andreas E.; Fossøy, Frode; Havn, Torgeir B.; Jensen, Thomas; Sivertsgård, Rolf (NINA Rapport;1822, Research report, 2020)
   Bækkelie, K.A.E., Fossøy, F., Havn, T.B., Jensen, T. & Sivertsgård, R. 2020. Undersøkelser av ferskvannsfauna i Stavsjøen, Sagelvvassdraget og Foldsjøområdet. NINA Rapport 1822. Norsk institutt for naturforskning. Rapporten ...