• Arctic avian predators synchronise their spring migration with the northern progression of snowmelt 

   Curk, Teja; Pokrovsky, Ivan; Lecomte, Nicolas; Aarvak, Tomas; Burnham, Kurt; Dietz, Andreas; Franke, Alastair; Gauthier, Gilles; Jacobsen, Karl-Otto; Kidd, Jeff; Lewis, Stephen B.; Øien, Ingar J.; Solheim, Roar; Wiebe, Karen; Wikelski, Martin; Therrien, Jean-François; Safi, Kamran (Journal article, 2020)
  • Biologisk mangfold. Målselv kommune 

   Strann, Karl Birger; Frivoll, Vigdis Irene; Iversen, Marianne; Johnsen, Trond Vidar; Jacobsen, Karl-Otto (NINA Rapport;46, Research report, 2005)
   Strann, K.-B., Frivoll, V., Iversen, M., Johnsen, T. og Jacobsen K.O. 2005. Biologisk mangfold: Målselv kommune. - NINA Rapport 46. 117 s. Stortingsmelding nr. 42 (2000-2001) pålegger den enkelte sektor å gjennomføre ...
  • Børøya industriområde, Hadsel kommune. Konsekvensutredning for naturmiljø 

   Jacobsen, Karl-Otto; Bjerke, Jarle Werner (NINA Rapport;772, Research report, 2011)
   Jacobsen, K.-O., & Bjerke, J. W. 2011. Børøya industriområde, Hadsel kommune. Konsekvensutredning for naturmiljø NINA rapport 772. 27 s. Barlindhaug Consult AS gjennomfører en konsekvensutredning i forbindelse med å utvikle ...
  • Detaljregulering av Børøya nord, Hadsel. Konsekvensutredning for deltema naturmangfold 

   Arneberg, Marit Klemetsen; Jacobsen, Karl-Otto (NINA Rapport;2072, Research report, 2022)
   Arneberg, M. K. & Jacobsen, K.-O. 2022. Detaljregulering av Børøya nord, Hadsel. Konsekvensutredning for deltema naturmangfold. NINA Rapport 2072. Norsk institutt for naturforskning. NINA fikk oppdrag fra Multiconsult om ...
  • Dønnesfjord vindpark, Hasvik kommune. Konsekvensutredning, deltema naturmiljø 

   Jacobsen, Karl-Otto; Borg, Lotta; Johnsen, Trond Vidar (NINA Rapport;541, Research report, 2010)
   Jacobsen, K.-O., Borg, L. & Johnsen, T.V. 2010. Dønnesfjord vindpark, Hasvik kommune. Konsekvensutredning, deltema naturmiljø. - NINA Rapport 541. 37 s. Vindkraft Nord gjennomfører en konsekvensutredning i forbindelse ...
  • Effects of satellite transmitters on survival in Snowy Owls Bubo scandiacus 

   Heggøy, Oddvar; Aarvak, Tomas; Øien, Ingar Jostein; Jacobsen, Karl-Otto; Solheim, Roar; Zazelenchuk, Dan; Stoffel, Marten; Kleven, Oddmund (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The use of tracking devices to monitor birds is extensive, but the effects of such instruments on equipped individuals are still insufficiently taken into account. Here we evaluate potential effects of backpack-mounted ...
  • Home-range, movements and use of powerline poles of Eagle-Owls (Bubo bubo) at an island population in northern Norway 

   Nygård, Torgeir; Jacobsen, Karl-Otto; Gjershaug, Jan Ove (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   A dense island population of Eagle-Owls (Bubo bubo) close to the Arctic circle had suffered considerable mortality due to powerlines (electrocution and collision) throughout many decades. A study using GPS transmitter ...
  • Hubro på Karmøya og vindkraft 

   Røv, Nils; Jacobsen, Karl-Otto (NINA Rapport;239, Research report, 2007)
   Røv, N. og Jacobsen, K.-O. 2007. Hubro på Karmøy og vindkraft. – NINA Rapport 239. 36 s. I forbindelse planene for bygging Karmøy vindkraftverk, har vi foretatt en utredning om hubroens status, og sammenfattet relevant ...
  • Hubro på Sleneset og vindkraft 

   Jacobsen, Karl-Otto; Røv, Nils (NINA Rapport;264, Research report, 2007)
   Jacobsen, K-O. & Røv, N. 2007. Hubro på Sleneset og vindkraft - NINA Rapport 264. 33 s. Lurøy kommune er sannsynligvis det viktigste kjerneområdet i Norge for den direkte truete hubroen. Planområdet på Sleneset er det ...
  • Kartlegging av botaniske og ornitologiske verneverdier i Seiland/Sievju nasjonalpark 

   Jacobsen, Karl-Otto; Bjerke, Jarle Werner; Kristiansen, Gunnar (NINA Rapport;1758, Research report, 2020)
   Jacobsen, K.O. Bjerke, J.W. & Kristiansen, G. 2019. Kartlegging av botaniske og ornitologiske verneverdier i Seiland/Sievju nasjonalpark. NINA Rapport 1758. Norsk institutt for naturforskning. NINA fikk oppdrag fra ...
  • Kartlegging av fugl på Melkøya, Hammerfest. Sjøfugl i et industrianlegg 

   Jacobsen, Karl-Otto; Benjaminsen, Sigurd (NINA Rapport;2205, Research report, 2023)
   Jacobsen, K.-O & Benjaminsen, S. 2023. Kartlegging av fugl på Melkøya, Hammerfest. Sjøfugl i et industrianlegg. NINA Rapport 2205. Norsk institutt for naturforskning. Sjøfuglbestanden på Melkøya ble kartlagt i juni og ...
  • Kartlegging av mulige effekter av vårjakt på ender i Kautokeino. Et pilotprosjekt 

   Bustnes, Jan Ove; Bårdsen, Bård-Jørgen; Jacobsen, Karl-Otto (NINA Rapport;2337, Research report, 2023)
   Bustnes, J.O., Bårdsen, B.-J. & Jacobsen, K.-O. 2023. Kartlegging av mulige effekter av vårjakt på ender i Kautokeino. Et pilotprosjekt. NINA Rapport 2337. Norsk institutt for naturforskning. Vårjakten på ender i Kautokeino ...
  • Kartlegging av naturmangfold i området Giæverbukta-Langnes, Tromsø kommune i forbindelse med ny tverrforbindelse - Tema fugl 

   Jacobsen, Karl-Otto (NINA Rapport;1565, Research report, 2018)
   Jacobsen, K.-O. 2018. Kartlegging av naturmangfold i området Giæverbukta-Langnes, Tromsø kommune i forbindelse med ny tverrforbindelse. Tema fugl. NINA Rapport 1565. Norsk institutt for naturforskning. NINA fikk oppdrag ...
  • Kommuneplan E8 Sørbotn-Laukslett. Konsekvensutredning, deltema fauna 

   Jacobsen, Karl-Otto; Birkely, Sten-Richard; Johnsen, Trond Vidar (NINA Rapport;200, Research report, 2006)
   Jacobsen, K.-O., Birkely, S.-R. & Johnsen, T.V. 2006. Kommuneplan E8 Sørbotn – Laukslett. Konsekvensutredning, deltema fauna- NINA Rapport 200. 35 s. + vedl. I forbindelse med Statens vegvesen sitt arbeid med kommunedelplan ...
  • Konflikter mellom ærfugl og blåskjelldyrking 

   Erikstad, Kjell E; Bustnes, Jan Ove; Rikardsen, Audun; Jacobsen, Karl-Otto; Strann, Karl Birger; Johnsen, Trond Vidar; Reiertsen, Tone (NINA Rapport;110, Research report, 2006)
   Erikstad, K.E., Bustnes, J.O., Rikardsen, A., Jacobsen, K.-O. , K.-B. Strann, Johnsen, T.V. og T.K. Reiertsen. 2006. Konflikter mellom ærfugl og blåskjelldyrking - NINA Rapport 110. 24 pp.+ vedlegg. Oppdrett av blåskjell ...
  • Kongeørn i Finnmark 2001-2006 

   Systad, Geir Helge Rødli; Nygård, Torgeir; Johnsen, Trond Vidar; Jacobsen, Karl-Otto; Halley, Duncan John; Håkenrud, Bjørnulf; Østlyngen, Arve; Johansen, Kenneth; Bustnes, Jan Ove; Strann, Karl Birger (NINA Rapport;236, Research report, 2007)
   Geir Systad, Torgeir Nygård, Trond Johnsen, Karl-Otto Jacobsen, Duncan Halley, Bjørnulf Håkenrud, Arve Østlyngen, Kenneth Johansen, Jan Ove Bustnes og Karl-Birger Strann 2007. Kongeørn i Finnmark 2001-2006 – NINA Rapport ...
  • Kongeørn i Finnmark. Årsrapport 2009 

   Jacobsen, Karl-Otto; Johnsen, Trond Vidar; Nygård, Torgeir; Stien, Audun (NINA rapport, Research report, 2010)
   Jacobsen, K.-O., Johnsen, T.V., Nygård, T. & Stien, A. 2010. Kongeørn i Finnmark. Årsrapport 2009 - NINA Rapport 576. 36 s. Målet med prosjektet er å framskaffe økt kunnskap om bestanden av kongeørn i Finnmark. Gjennom ...
  • Kongeørn i Finnmark. Årsrapport 2015 

   Jacobsen, Karl-Otto; Stien, Audun; Kleven, Oddmund (NINA Rapport;1244, Research report, 2016)
   Jacobsen, K.-O., Stien, A. & Kleven, O. 2016. Kongeørn i Finnmark. Årsrapport 2015. - NINA Rapport 1244. 18 s. Målet med prosjektet er å framskaffe økt kunnskap om bestanden av kongeørn i Finnmark. Gjennom å studere atferd, ...
  • Kongeørn i Finnmark. Prosjektrapport 2010 

   Jacobsen, Karl-Otto; Johnsen, Trond Vidar; Nygård, Torgeir; Stien, Audun (NINA rapport;680, Research report, 2011)
   Jacobsen, K.-O., Johnsen, T.V., Nygård, T. & Stien, A. 2011. Kongeørn i Finnmark. Prosjektrapport 2010 - NINA Rapport 680. 37 s. Målet med prosjektet er å framskaffe økt kunnskap om bestanden av kongeørn i Finnmark. ...
  • Kongeørn i Finnmark. Prosjektrapport 2011 

   Jacobsen, Karl-Otto; Johnsen, Trond Vidar; Nygård, Torgeir; Stien, Audun (NINA rapport, Research report, 2012)
   Jacobsen, K.-O., Johnsen, T.V., Nygård, T. & Stien, A. 2012. Kongeørn i Finnmark. Prosjektrapport 2011 - NINA Rapport 818. 39 s. Målet med prosjektet er å framskaffe økt kunnskap om bestanden av kongeørn i Finnmark. Gjennom ...