• Pilotkartlegging av PKD i norske laksevassdrag 

      Forseth, Torbjørn; Jørgensen, Anders; Mo, Tor Atle (NINA Rapport;259, Research report, 2007)
      Forseth, T., Jørgensen, A. & Mo, T.A. 2007. Pilotkartlegging av PKD i norske laksevassdrag - NINA Rapport 259. 12 s. Proliferativ nyresyke (PKD - Proliferativ Kidney Disease) ble påvist i to laksevassdrag i Norge ...