• Fattig boreonemoral regnskog – et hotspot-habitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode III 

   Blom, Hans H.; Gaarder, Geir; Ihlen, Per Gerhard; Jordal, John Bjarne; Evju, Marianne (NINA rapport;1169, Research report, 2016-01-22)
   Blom, H. H., Gaarder, G., Ihlen, P. G., Jordal, J. B. & Evju, M. 2015. Fattig boreonemoral regnskog – et hotspot-habitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode III. - NINA Rapport 1169. 97 s. Formålet med denne ...
  • Forekomst av kystfloke (Heterocladium wulfsbergii) og andre naturverdier ved Svandalsfossen, Sauda kommune 

   Töpper, Joachim; Olsen, Siri Lie; Ihlen, Per Gerhard; Blom, Hans H. (NINA Rapport;1712, Research report, 2019)
   Töpper, J, Olsen, S.L., Ihlen, P.G. & Blom, H.H. 2019. Forekomst av kystfloke (Heterocladium wulfsbergii) og andre naturverdier ved Svandalsfossen, Sauda kommune. NINA rapport 1712. Norsk institutt for naturforskning Sv ...
  • Konsekvenser for naturmangfold i forbindelse med ny kabeltrasé på Nyhamna 

   Jokerud, Mari; Breistøl, Arild; Blaalid, Rakel; Ihlen, Per Gerhard (NINA Rapport;1865, Research report, 2020)
   Jokerud, M., Breistøl, A., Blaalid, R. & Ihlen, P.G. 2020. Konsekvenser for naturmangfold i forbindelse med ny kabeltrasé på Nyhamna. NINA Rapport 1865. Norsk institutt for naturforskning. Norske Shell A/S ønsker å etablere ...
  • Naturfaglige registreringer av fuktskog i Telemark og Vestfold 2019. Generell del. 

   Brandrud, Tor Erik; Solvang, Rune; Ihlen, Per Gerhard; Midteng, Rein; Vatne, Steinar (NINA Rapport;1839, Research report, 2020)
   Brandrud, T.E., Solvang, R., Ihlen, P.G., Midteng, R. & Vatne, S. 2020. Naturfaglige registreringer av fuktskog i Telemark og Vestfold 2019. Generell del. NINA Rapport 1839. Norsk institutt for naturforskning. Det er på ...
  • Naturfaglige registreringer av fuktskog i Telemark og Vestfold 2019. Vedlegg faktaark 

   Brandrud, Tor Erik; Solvang, Rune; Ihlen, Per Gerhard; Midteng, Rein; Vatne, Steinar (NINA Rapport;1840, Research report, 2020)
   Brandrud, T.E., Solvang, R., Ihlen, P.G., Midteng, R. & Vatne, S.2020. Naturfaglige registreringer av fuktskog i Telemark og Vestfold 2019. Vedlegg faktaark. NINA Rapport 1840. Norskinstitutt for naturforskning. Dette ...
  • TOV etter 2020. Utvikling av TOV som økosystembasert overvåking 

   Framstad, Erik; Bakkestuen, Vegar; Halvorsen, Rune; Ihlen, Per Gerhard; Nilsen, Erlend B.; Olsen, Siri Lie; Pedersen, Bård; Stokke, Bård G.; Töpper, Joachim; Økland, Tonje (NINA Rapport;1877, Research report, 2020)
   Framstad, E., Bakkestuen. V., Halvorsen, R., Ihlen, P.G., Nilsen, E.B., Olsen, S.L., Pedersen, B., Stokke, B.G., Töpper, J. & Økland, T. 2020. TOV etter 2020. Utvikling av TOV som økosystembasert overvåking. NINA Rapport ...