• Ungfiskundersøkelser i Gaulavassdraget. Årsrapport 2020 

      Solem, Øyvind; Ulvan, Eva Marita; Jensås, Jan Gunnar; Bergan, Morten André; Saksgård, Randi; Hustad, Johnny; Granmo, Geir Morten; Rognes, Torstein (NINA Rapport;1949, Research report, 2021)
      Solem, Ø., Ulvan, E.M., Jensås, J.G., Bergan, M.A., Saksgård, R., Hustad, J., Granmo, G.M. &. Rognes, T. 2021. Ungfiskundersøkelser i Gaulavassdraget. Årsrapport 2020. NINA Rapport 1949. Norsk institutt for naturforskning I ...