• Tiltaksanalyse for elvemusling og habitattiltak for laksefisk i Lerangsbekken 

      Magerøy, Jon H.; Holthe, Espen; Holthe, Jarle (NINA Rapport;2178, Research report, 2023)
      Magerøy, J.H., Holthe, E. & Lunde, J. 2023. Tiltaksanalyse for elvemusling og habitattiltak for laksefisk i Lerangsbekken. NINA Rapport 2178. Norsk institutt for naturforskning. Elvemuslingbestanden i Lerangsbekken ble ...