• Bestandsovervåking av jerv i 2022 

   Mattisson, Jenny; Höglund, Linda; Hedmark, Eva; Brøseth, Henrik (Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia;3-2022, Research report, 2022)
   The Norwegian Environment Agency (Miljødirektoratet) and the Swedish Environmental Protection Agency (Naturvårdsverket) have co-developed standard methodology and guidelines for the monitoring of wolverines in Scandinavia, ...
  • Inventering av järv 2021 

   Hedmark, Eva; Mattisson, Jenny; Tovmo, Mari (Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia;3-2021, Research report, 2021)
   The Norwegian Environment Agency (Miljødirektoratet) and the Swedish Environmental Protection Agency (Naturvårdsverket) have co-developed standard methodology and guidelines for the monitoring of wolverines in Scandinavia, ...
  • Inventering av varg vintern 2018-2019 

   Svensson, Linn; Wabakken, Petter; Maartmann, Erling; Åkesson, Mikael; Flagstad, Øystein; Hedmark, Eva (Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia;1-2019, Research report, 2019)
   Mål og metoder: Ulvestammen i Sverige og Norge er en felles skandinavisk bestand med utbredelse på tvers av riksgrensen. Årlige registreringer gjennomføres vinterstid i begge land. Miljødirektoratet og Naturvårdsverket ...
  • Populasjonsovervåking av jerv i Skandinavia ved hjelp av DNA-analyse av ekskrementer. Rapport 2004 

   Flagstad, Øystein; Brøseth, Henrik; Hedmark, Eva; Wärdig, Cecilia; Johansson, Malin; Ellegren, Hans (NINA rapport;41, Research report, 2005)
   jerv,Gulo gulo, ekskremetner, DNA, bestandsstørrelse, immigrasjon
  • Populasjonsovervåking av jerv i Skandinavia ved hjelp av DNA-analyse fra ekskrementer 2001-2003 

   Flagstad, Øystein; Brøseth, Henrik; Hedmark, Eva; Ellegren, Hans (NINA minirapport;063, Research report, 2004)
   Jerv, Gulo gulo, yngleregistrering, overvåking, nasjonalt overvåkingsprogram,bestandsutvikling,wolverine, monitoring, reproductions, population size
  • Populasjonsovervåking av jerv ved hjelp av DNA-analyse fra ekskrementer 

   Flagstad, Øystein; Brøseth, Henrik; Hedmark, Eva; Ellegren, Hans (NINA minirapport;034, Research report, 2003)
   naturovervåkning, pattedyr, populasjoner, jerv, overvåking