• Development of a Cumulative Impact Assessment tool for birds in Norwegian Offshore Waters: Trollvind OWF as a case study 

   Layton-Matthews, Kate; Buckingham, Lila; Critchley, Emma Jane; Nilsson, Anna L.K.; Ollus, Victoria M.S.; Ballesteros, Manuel; Christensen-Dalsgaard, Signe; Dehnhard, Nina; Fauchald, Per; Hanssen, Frank; Helberg, Morten; Masden, Elizabeth; May, Roel F.; Sandvik, Hanno; Tarroux, Arnaud; Reiertsen, Tone K. (NINA Rapport;2295, Research report, 2023)
   Layton-Matthews K., Buckingham L., Critchley E.J., Nilsson A.L.K., Ollus VMS., Ballesteros M., Christensen-Dalsgaard S., Dehnhard N., Fauchald P., Hanssen F., Helberg M., Masden E., May R.F., Sandvik H., Tarroux A. & ...
  • Evaluering av landsdekkende satellittbasert vegetasjonskart 

   Erikstad, Lars; Bakkestuen, Vegar; Hanssen, Frank; Stabbetorp, Odd Egil; Evju, Marianne; Aarrestad, Per Arild (NINA Rapport;448, Research report, 2009)
   Erikstad, L.; Bakkestuen, V.; Hanssen, F.; Evju, M.; Stabbetorp, O.E. & Aarrestad, P.A. 2009. Evaluering av landsdekkende satellittbasert vegetasjonskart. - NINA Rapport 448. 77 s. NINA har evaluert et vegetasjonskart for ...
  • Mapping urban tree canopy cover using airborne laser scanning. Applications to urban ecosystem accounting for Oslo 

   Hanssen, Frank; Barton, David N.; Nowell, Megan; Cimburova, Zofie (NINA Rapport;1677, Research report, 2019)
   Hanssen, F., D.N. Barton, M. Nowell, Z. Cimburova 2019. Mapping urban tree canopy cover using airborne laser scanning – applications to urban ecosystem accounting for Oslo. NINA Report 1677. Norwegian Institute for Nature ...
  • Performance test and verification of an off-the-shelf automated avian radar tracking system 

   May, Roel; Steinheim, Yngve; Kvaløy, Pål; Vang, Roald; Hanssen, Frank (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Microwave radar is an important tool for observation of birds in flight and represents a tremendous increase in observation capability in terms of amount of surveillance space that can be covered at relatively low cost. ...
  • Pukkellaks i Norge: kan vi forutse hvor den etablerer seg i fremtiden? Nåværende og mulig fremtidig utbredelse 

   Berntsen, Henrik Hårdensson; Diserud, Ola H.; Hanssen, Frank; Sandlund, Odd Terje (NINA Rapport;2004, Research report, 2021)
   Berntsen H.H., Diserud, O.H., Hanssen, F. og Sandlund, O.T. 2021. Pukkellaks i Norge: kan vi forutse hvor den etablerer seg i fremtiden? Nåværende og mulig fremtidig utbredelse. NINA Rapport 2004. Norsk institutt for ...
  • Spatial Multi-Criteria Decision Analysis (SMCDA) toolbox for Consensus-based Siting of Powerlines and Wind-power plants (ConSite) 

   Hanssen, Frank; May, Roel; Van Dijk, Jiska; Stokke, Bård G.; De Stefano, Matteo (NINA Rapport;1455, Research report, 2018)
   Hanssen, F., May, R., Van Dijk, J., Stokke, B.G., De Stefano, M. 2018. Spatial Multi-Criteria Decision Analysis (SMCDA) toolbox for Consensus-based Siting of Powerlines and Wind-power plants (Con-Site). NINA Report 1455. ...
  • Tiltak for å ta vare på truet natur. Kunnskapsgrunnlag for 90 truete arter og 33 truete naturtyper 

   Aalberg Haugen, Inger Marie; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Bjerke, Jarle W.; Brandrud, Tor Erik; Hegre, Hanne; Jokerud, Mari; Vange, Vibekke; Westergaard, Kristine Bakke; Øien, Dag-Inge; Myklebost, Heidi; Hanssen, Oddvar; Hassel, Kristian; Järnegren, Johanna; Endrestøl, Anders; Lyngstad, Anders; Nordén, Jenni; Dervo, Børre; Evju, Marianne; Mjelde, Marit; Nordén, Bjørn; Christie, Hartvig; Gjershaug, Jan Ove; Pedersen, Bård; Austrheim, Gunnar; Mattisson, Jenny; Ødegaard, Frode; Handberg, Øyvind Nystad; Magnussen, Kristin; Dombu, Siri Voll; Ruano, Monica; Daverdin, Marc; Jackson, Craig Ryan; Hanssen, Frank; Dervo, Bjørnar; Singsaas, Frode Thomassen (NINA Rapport;1646, Research report, 2019)
   Aalberg Haugen, I.M., Kyrkjeeide, M.O., Bjerke, J.W, Brandrud, T.E., Hegre, H., Jokerud, M., Vange, V., Westergaard, K.B., Øien, D.-I., Myklebost, H., Hanssen, O., Hassel, K., Järnegren, J., Endrestøl, A., Lyngstad, A., ...