• Fritid og friluftsliv. Aktiviteter og holdninger blant barn i Groruddalen 

      Bjerke, Tore; Andersen, Oddgeir; Berg, Sveinung Krokann; Haaland, Thomas; Krange, Olve (NINA Rapport;190, Research report, 2006)
      Bjerke, Tore (m.fl.) 2006. Fritid og friluftsliv – aktiviteter og holdninger blant barn i Groruddalen. – NINA Rapport 190. 44 s. + vedlegg. I denne rapporten presenteres resultater fra et delprosjekt av prosjektet ”Down ...