• Biologisk evaluering av tilskuddsordningen for forvaltning av kortnebb gjess i Nord-Trøndelag, våren 2010 

   Bjerrum, Morten; Madsen, Jesper; Tombre, Ingunn; Nicolaisen, Per Ivar*; Ødegaard, Pål Iver*; Gundersen, Ove Martin; Hansen, Jannik*; Jensen, Gitte H (NINA rapport;662, Research report, 2011)
   Bjerrum, M., Madsen, J., Tombre I. M., Nicolaisen, P. I., Hansen, J., Ødegaard, P.I., Gundersen, O. M. & Jensen, G. H.2011. Biologisk evaluering av tilskuddsordningen for forvaltning av kortnebbgjess i Nord-Trøndelag, ...
  • Fordeling av gjess og jaktorganisering i Nord-Trøndelag om høsten 

   Tombre, Ingunn M.; Gundersen, Ove Martin; Reinsborg, Tore (NINA Rapport;1272, Research report, 2016-10-26)
   Tombre, I. M., Gundersen. O. M. & T. Reinsborg. 2016. Fordeling av gjess og jaktorganisering i Nord-Trøndelag om høsten. – NINA Rapport 1272. 33 s. Arealbruk hos kortnebbgås (Anser brachyrhynchus) og grågås (Anser anser) ...
  • Forebygging av beiteskader forårsaket av hekkende gjess i Vestfold. Fungerer det med gjerder? 

   Tombre, Ingunn M.; Andersen, Gørli E. Bruun; Gundersen, Ove Martin (NINA Rapport;1552, Research report, 2018)
   Tombre, I. M., Andersen, G. E. B. & Gundersen, O. M. 2018: Forebygging av beiteskader forårsaket av hekkende gjess i Vestfold. Fungerer det med gjerder? NINA Rapport 1552. Norsk institutt for naturforskning. Gjess som ...
  • Gåsejakt i Nord-Trøndelag. Resultater fra ulike jaktorganiseringer i 2011 

   Jensen, Gitte Høj; Tombre, Ingunn; Eythórsson, Einar; Madsen, Jesper; Søreng, Siri Ulfsdatter; Gundersen, Ove Martin; Hovland, Per Jørgen (NINA Rapport;777, Research report, 2012)
   Gåsejakt i Nord-Trøndelag. Resultater fra ulike jaktorganiseringer i 2011 - NINA Rapport 777, 46 s. Den Svalbardhekkende bestanden av kortnebbgås er i kraftig vekst, og det er, inntil videre, ingen indikasjoner på at ...
  • Gåsejakt i Nord-Trøndelag; Resultater fra ulike jaktorganiseringer i 2010 

   Tombre, Ingunn; Gitte Høj, Jensen; Madsen, Jesper; Eythorsson, Einar; Gundersen, Ove Martin (NINA Rapport;655, Research report, 2011)
   Tombre, I. M., Jensen, G. H., Madsen, J., Eythórsson, E. & Gundersen, O. M. 2011. Gåsejakt i Nord-Trøndelag. Resultater fra ulike jaktorganiseringer i 2010. – NINA Rapport 655, 32 s. Jakten på gås har økt i Nord-Trøndelag ...
  • Gjess i Nord-Trøndelag. Status september 2017 

   Tombre, Ingunn M.; Bjerke, Jarle W.; Brattland, Camilla; Eythórsson, Einar; Fredriksen, Fredrik; Gundersen, Ove Martin; Holmgaard, Sanne Bech; Olsen, Anne Kari Bergjord; Reinsborg, Tore (NINA Rapport;1390, Research report, 2017)
   Tombre, I.M., Bjerke, J. W., Brattland, C., Eythórsson, E., Fredriksen, F., Gundersen, O.M, Holmgaard, S.B., Olsen, A. K. B. & Reinsborg, T. 2017. Gjess i Nord-Trøndelag. Status september 2017. - NINA Rapport 1390, 22 ...
  • Vingefjærutvikling hos grågjess i Vesterålen 

   Gundersen, Ove Martin; Tombre, Ingunn M.; Bakken, Johnny (NINA Rapport;2188, Research report, 2022)
   Gundersen, O. M., Tombre, I. M. & Bakken, J. 2022. Vingefjærutvikling hos grågjess i Vesterålen. NINA Rapport 2188. Norsk institutt for naturforskning. Gjess skifter alle vingefjærene samtidig. I løpet av denne ...