• Bycatch in local fishery disrupts natural reestablishment of Eurasian otter in western Norway 

   Landa, Arild; Guidos, Steven (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Lack of proper estimates of nonreported bycatch has made it difficult to evaluate the actual impact of bycatch in many local fisheries. For the Eurasian otter (Lutra lutra), there are no published estimates on the extent ...
  • Colony-nesting gulls restrict activity levels of a native top carnivore during the breeding season 

   Guidos, Steven; van Dijk, Jiska Joanneke; Systad, Geir Helge Rødli; Landa, Arild (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Although nesting in colonies can offer substantial reproductive benefits formany seabird species, increased visibility to predators remains a significant dis-advantage for most colony-breeders. To counteract this, some ...
  • Effektmåling av minkuttak på bakkehekkende sjøfugl 

   Stien, Jenny; Molværsmyr, Sindre; Breistøl, Arild; Guidos, Steven; Landa, Arild; Systad, Geir Helge Rødli (NINA Rapport;2292, Research report, 2023)
   Stien, J., Molværsmyr, S., Breistøl, A., Guidos, S., Landa, A. & Systad, G.H. 2023. Effektmåling av minkuttak på bakkehekkende sjøfugl. NINA Rapport 2292. Norsk institutt for naturforskning. Amerikansk mink (Neovison ...
  • Estimering av otertetthet på Muddværet, Vegaøyan Verdensarvområde, og Vega 

   van Dijk, Jiska; Israelsen, Markus F.; May, Roel; Guidos, Steven; Vanderlocht, Charlotte; Kleven, Oddmund (NINA Rapport;2130, Research report, 2022)
   van Dijk, J., Israelsen, M.F., May, R., Guidos, S., Vanderlocht, C. & Kleven, O. 2022. Estimering av otertetthet på Muddværet, Vegaøyan Verdensarvområde, og Vega. NINA Rapport 2130. Norsk institutt for naturforskning. Hovedmålet ...
  • Undersøkelser av trekkaktiviteten for fugl på Guleslettene 2018-2019. Observasjoner, radarkartlegging og lyttedata med supplerende materiale 

   Systad, Geir Helge Rødli; Breistøl, Arild; Follestad, Arne; Gjershaug, Jan Ove; Guidos, Steven; Hamre, Øyvind; May, Roel; Pavòn-Jordàn, Diego; Stokke, Bård; Østerås, Tom Roger; Åström, Jens (NINA Rapport;1693, Research report, 2019)
   Systad, G.H.R., Breistøl, A., Follestad, A., Gjershaug, J.O., Guidos, S., Hamre, Ø., May, R., Stokke, B., Østerås, T.R. & Åström, J. 2019. Undersøkelser av trekkaktiviteten for fugl på Guleslettene 2018-2019 - Observasjoner, ...