• Ungfiskundersøkelser i Gaulavassdraget. Årsrapport 2020 

   Solem, Øyvind; Ulvan, Eva Marita; Jensås, Jan Gunnar; Bergan, Morten André; Saksgård, Randi; Hustad, Johnny; Granmo, Geir Morten; Rognes, Torstein (NINA Rapport;1949, Research report, 2021)
   Solem, Ø., Ulvan, E.M., Jensås, J.G., Bergan, M.A., Saksgård, R., Hustad, J., Granmo, G.M. &. Rognes, T. 2021. Ungfiskundersøkelser i Gaulavassdraget. Årsrapport 2020. NINA Rapport 1949. Norsk institutt for naturforskning I ...
  • Ungfiskundersøkelser i Gaulavassdraget. Årsrapport 2021 

   Solem, Øyvind; Jensås, Jan Gunnar; Havn, Torgeir Børresen; Museth, Jon; Ulvan, Eva Marita; Bergan, Morten André; Almås, Petter; Granmo, Geir Morten; Rognes, Torstein (NINA Rapport;2062, Research report, 2022)
   Solem, Ø., Jensås, J.G., Havn, T.B., Museth, J., Ulvan, E.M., Bergan, M.A., Almås, P., Granmo, G.M. &. Rognes, T. 2022. Ungfiskundersøkelser i Gaulavassdraget. Årsrapport 2021. NINA Rapport 2062. Norsk institutt for ...
  • Ungfiskundersøkelser i Gaulavassdraget. Årsrapport 2022 

   Solem, Øyvind; Bjørnås, Kristine Lund; Jensås, Jan Gunnar; Ulvan, Eva Marita; Havn, Torgeir Børresen; Museth, Jon; Bergan, Morten André; Tonstad, Astrid Marie; Almås, Petter; Granmo, Geir Morten (NINA Rapport;2252, Research report, 2023)
   Solem, Ø., Bjørnås, K.L., Jensås, J.G., Ulvan, E.M., Havn, T.B., Museth, J., Bergan, M.A., Tonstad, A.M., Almås, P. & Granmo, G.M. 2023. Ungfiskundersøkelser i Gaulavassdraget. Årsrapport 2022. NINA Rapport 2252. Norsk ...