• Gjerfloen Fluefiske. Utviklingen i fisket i perioden 2002 – 2009 

      Museth, Jon; Johnsen, Stein Ivar; Grønnæss, Snorre; Qvenild, Tore (NINA Rapport;564, Research report, 2010-06)
      Denne rapporten oppsummerer utviklingen i harrfisket i fluefiskesona ved Gjerfloen fluefiske i Trysilelva i perioden 2002-2009, hovedsakelig basert på innsamlet fangststatistikk. Det er levert inn totalt 1741 rapporter ...