• Effect of mesh size on baited trap catch composition for noble crayfish (Astacus Astacus) 

   Johnsen, Stein Ivar; Skurdal, Jostein; Taugbøl, Trond; Garnås, Erik (Peer reviewed; Journal article, 2014)
   Minimum size is a common management regulation in noble crayfish (Astacus astacus) fisheries. The most used catching method baited traps, catch crayfish down to 50 mm total length (TL). In Norway the minimum size is 95 mm ...
  • Status og overvåking av krepsebestanden i Steinsfjorden i Buskerud 1979-2014. 

   Johnsen, Stein Ivar; Skurdal, Jostein; Garnås, Erik (NINA Rapport;1048, Research report, 2015)
   Johnsen, S.I., Skurdal, J. & Garnås, E. 2014. Status og overvåking av krepsebestanden i Steinsfjorden i Buskerud 1979-2014 - NINA Rapport 1048. 23 s. + vedlegg. Lange tidsserier er viktig for å kunne vurdere langsiktige ...