• Fiskesamfunnet i Osensjøen, Trysil og Åmot kommuner Hedmark. Status i 2013 og endringer siden 1970-åra 

   Sandlund, Odd Terje; Linløkken, Arne; Gjelland, Karl Øystein; Johnsen, Stein Ivar; Rognerud, Sigurd; Museth, Jon; Dokk, John Gunnar; Garmo, Øyvind Aaberg; Walseng, Bjørn (NINA rapport;1046, Research report, 2014)
   Målsetningen for undersøkelsene i Osensjøen i 2013 var å fastslå status for fiskebestandene mer enn 30 år etter åpningen av Osa kraftverk i 1981. Mer spesifikt skulle vi også vurdere mulige effekter av planlagte endringer ...
  • Predation of Atlantic salmon across ontogenetic stages and impacts on populations 

   Falkegård, Morten; Lennox, Robert; Thorstad, Eva Bonsak; Einum, Sigurd; Fiske, Peder; Garmo, Øyvind Aaberg; Garseth, Åse Helen; Skoglund, Helge; Solberg, Monica Favnebøe; Utne, Kjell Rong; Vollset, Knut; Vøllestad, Leif Asbjørn; Wennevik, Vidar; Forseth, Torbjørn (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Managers and stakeholders increasingly ask whether predation is a driving force behind the poor status of many species, and whether predator control is likely to be a successful management action to intervene. We review ...